Curcumine als adjunctieve therapie voor astma

Astma is een zeer lastige en soms zelfs levensbedreigende ziekte, en de regulier gebruikte medicatie heeft ernstige neveneffecten. Een recente studie (die vroegere dierstudies bevestigt) opent de weg voor nieuwe alternatieven: het bijvoegen van curcuminesupplementen aan de door de patiënten gebruikte medicatie gaf een significante verbetering van de astmasymptomen (luchtwegobstructie, wheezing, hoesten, beklemdheid, minder frequent gebruik van inhalator) én van longparameters (FEV1, CRP ...). Geciteerd wordt ook de grote veiligheid van de curcumine en de afwezigheid van neveneffecten.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!