Er is maar een profi el voor artsen: het BIG-profi el!

Eind 2012 werd door de Tweede Kamer op aandringen van de toenmalige staatssecretaris van Financiën Weekers BTW ingevoerd voor zogenaamde CAM-artsen. Inmiddels waren diverse richtingen onder artsen, die veelal tot de CAM-artsen te rekenen zijn en eerder in diverse verenigingen georganiseerd waren, verenigd in de AVIG.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!