Een divers darmmicrobioom kan je helpen om wijsheid te verwerven en eenzaamheid af te weren. Of is het juist andersom? Onderzoekers van de University of California San Diego School of Medicine toonden een verband aan, maar deze vraag kunnen ze (nog) niet beantwoorden.

BeschrijvingVitamine B12 is, zoals de naam al zegt, onderdeel van de vitamine B familie, het vitamine B-Complex. De andere naam voor vitamine B12 is cobalamine of extrinsieke factor. Cobalamines zijn in water oplosbare verbindingen met vitamine B12 activiteit. Ze worden gekenmerkt door een grote en complexe chemische structuur die een kobalt ion bevat. Het zijn de enige bekende natuurlijk...

Meer nieuws

Vitamine B6 is geassocieerd met meer fysieke kracht van ouderen, vooral wanneer zij toch al weinig lichamelijke activiteit ontplooien. Dat blijkt uit een deelstudie van NU-...
Voor hen die menen dat diagnoses van ADHD deels foutief zijn en tot overbodige of schadelijke behandelingen leiden, is er nu een wetenschappelijke onderbouwing. Die is...
Een kleinschalige studie met veertien mensen die nierdialyse ontvingen, laat zien dat gebruik van carnitine de witte stof van de hersenen beschermt en cognitieve...
Analyse van data verkregen uit de UK Biobank, een prospectief populatiecohort, laat zien dat vrouwen met diabetes een hoger risico hebben op hartfalen dan mannen.
Uit twee meta-analyses van dezelfde onderzoeksgroep blijkt een licht beschermend effect van vitamine D in relatie tot acute luchtweginfecties. Het sterkste effect werd...
Uit een recent gepubliceerde Spaanse studie blijkt dat regelmatige consumptie van sardines helpt om de ontwikkeling van type 2-diabetes te voorkomen. Meerdere nutriënten uit...
Biodiversiteit en wereldgezondheid

Ecosystemen ondergaan grote veranderingen onder invloed van de mens. Jager-verzamelaars zijn volledig afhankelijk van diensten die de natuur leveren (jacht en wildpluk), de moderne mens manipuleert de natuur zodanig dat er van natuur weinig sprake meer is. Ecosystemen staan wereldwijd onder druk en dit kan op termijn gevolgen hebben voor de mens. De dalende biodiversiteit weerspiegelt die problematiek perfect.