Arts, therapeut & apotheker, jaargang 15 (2014), nummer 5

Hormese • gezond geprikkeld

Dossier

Kan hormese een wetenschappelijk kader bieden aan homeopathie? Of heeft homeopathie iets te bieden aan hormese? Zelden krijgt homeopathie een kans om deel te nemen aan een medisch-biochemische discussie. Edward Calabrese is al decennia bezig het biologische fenomeen hormese aan het onderzoeken en aan het propageren. Maar nooit in een homeopathische context. Recent betrok hij voor het eerst homeopathie in het debat rond hormese.

Hormese is voor velen een wat schimmig en ongrijpbaar begrip, zelfs de wetenschap begint er slechts recent inzicht in te verwerven. Hormese duidt op de capaciteit van het lichaam om zich aan te passen aan stresssituaties, én er sterker van te worden door meer weerstand op te bouwen. Een goed voorbeeld is beweging (geen topsport!): deze veroorzaakt een lichte vorm van stress, waarop het lichaam reageert met specifieke mechanismen waar het telkens sterker van wordt. Zo zijn er meer voorbeelden...

Hormese verwijst naar het gunstige effect van een prikkel (stressor) die in een hogere intensiteit schadelijk is (zie figuur 1), kort door de bocht getypeerd als ‘that which does not kill us makes us stronger’.1,2 Door hormese is preconditionering mogelijk: eerdere blootstelling aan een lage dosis van een toxine of stressor verhoogt de weerstand tegen een hogere, veelal schadelijke of zelfs lethale dosis van dezelfde stressor.2,10 De term hormese is oorspronkelijk afkomstig uit de...

Aan de universiteit, die een faculteit geneeskunde heeft, worden in ons land studenten geneeskunde tot arts opgeleid. Het curriculum van de diverse medische faculteiten is uiteraard niet 100 % gelijk, maar overlapt op de essentiële punten in zeer hoge mate. Daarnaast vindt er voortdurend bijscholing plaats op basis van nieuwe onderzoeken gepubliceerd in bladen die alom als regulier worden gezien dat wil zeggen: de medische faculteiten van een of meer gerenommeerde universiteiten, nationaal/...

Karlien Bongers, oncologisch chirurg en congresvoorzitter van dienst, begon met een korte inleiding over integratieve geneeskunde (integrative medicine). In de VS zijn zelfs de meest respectabele universiteiten integratief aan de slag gegaan. Haar pijlers zijn:

  • de zorgverlener is een coach, de zorgvrager is coregisseur
  • nadruk op preventie
  • belang van evidence-based complementaire technieken
  • werken in een helende omgeving.

Bij ...

(Redactie) 'De mens is een “infectie” en ebola is de immuunrespons van de Aarde tegen deze infectie.' Deze quote naar Richard Preston (1994), ondersteund door een niet onaanzienlijk aantal wetenschappers, zet de toon. Zijn we met teveel op de Aarde? Zeker is dat we haar en het leefmilieu veel te zwaar belasten. Zijn de recente epidemieën –aids, SARS, vogel- en varkensgriep – een poging om dit recht te zetten? En zo ja, door wie zijn deze geïnduceerd? Door de aarde en het zwaar verloederde...

Curcumine wordt vooral toegepast vanwege zijn brede antioxidatieve, anti-inflammatoire, chemoprotectieve en anticarcinogene werking.
Nieuwe dierstudies wijzen erop dat curcumine ook een antidepressieve werking kan hebben. Voor een deel zou dit samenhangen met de sterke ontstekingsremmende eigenschappen. Voor een ander deel hangt het antidepressieve effect samen met een interessant mechanisme waarmee curcumine pas recent in verband wordt gebracht.

De voorbije jaren zijn er nieuwe argumenten opgedoken die suggereren dat lithium beschermt tegen dementie. Lithium heeft geen duidelijke functie in het lichaam, al is wel duidelijk dat het lichaam een zekere hoeveelheid nodig heeft. Het onderscheid tussen nutritionele en farmacologische doses lithium en tussen preventie en behandeling van alzheimer is van groot belang.

De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat er wereldwijd 300 miljoen diabetici zullen zijn tegen 2025. Diabetes verhoogt een aantal risico’s op gezondheidsgebied: diabetescomplicaties zijn verantwoordelijk voor veel last, pijn en verlies aan levenskwaliteit voor de diabetespatiënten, en voor zeer hoge kosten voor de gezondheidszorg. Er is een directe relatie tussen de glycemiecontrole op het parcours van de diabetespatiënt en de latere zorgkosten!