Voedingsgeneeskunde, jaargang 20 (2019), nummer 6

Dossier: seksualiteit

Dossier

Nutriënten ter bescherming tegen covid-19

In oktober 2020 nam de discussie rond COVID-19 een wat andere wending toen media berichtten over wetenschappers en artsen die de inzet van vitamine D bepleitten. Dit zou deels in de plaats kunnen komen van het wereldwijd bewandelde pad van afstand bewaren, handhygiëne, het dragen van mondmaskers en hele of halve lockdowns. Het beleid heeft echter nog geen wijzigingen laten zien. Bovendien blijft de aandacht grotendeels uit voor andere nutriënten om het immuunsysteem sterk te maken tegen SARS...

Epigenetische invloeden op seksuele oriëntatie

Zijn de verschillen in seksueel gedrag tussen jongens en meisjes cultureel bepaald en opgedrongen door onze opvoeding en sociale omgeving, is genderoriëntatie genetisch, of is het een expressie van genen en dus epigenetisch? Een zoektocht langs diverse studies.

voeding en erectie

Behandeling van erectiestoornis is de dag van vandaag een NO-behandeling: het herstel van de signalen die van stikstofmonoxide (NO) uitgaan. De erectiepil versterkt NO, maar er zijn ook voedingssupplementen die het NO-metabolisme ondersteunen. Erectiestoornis wordt nog net niet een leefstijlziekte genoemd, maar ze komt er wel aardig in de buurt. Er zijn genoeg argumenten om leefstijlaanpassing in te zetten als een behandeling gelijkwaardig aan medicatie.

Het begrip gender

Seksualiteit omvat verschillende aspecten gerelateerd aan emotionele, cognitieve, lichamelijke ervaringen en gedrag. Denk aan gevoelens, stemming en verlangen, betekenis, verwachtingen, oordelen, fantasieën, genot (sensaties), versnelde hartslag en warmte. Seks geeft een gevoel van verbondenheid: intimiteit voelt goed en een relatie kan verdiepen. Maar er zijn duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

De tweede editie van het Orthica Health Science Congres (na 25 jaar Folia Orthica Symposium) vond plaats op donderdag 19 september 2019 in Theater Flint te Amersfoort. Het congres bood een gevarieerd programma zonder specifiek thema. Bioritme, leefstijlgeneeskunde en therapietrouw kwamen ruimschoots aan de orde. Een verslag van enkele interessante inzichten die deze dag voortbracht.

Wat met E-nummers

De cryptische titel van deze column laat zich voluit lezen als: weg ermee, met E-nummers? E-nummers klinken als een verzameling chemicaliën uit een scheikundelaboratorium die niet in je voeding thuishoren. Ze hebben een nare bijsmaak, terwijl het juist de bedoeling is dat door toevoeging van E-nummers een nare bijsmaak van voedsel wordt voorkomen.

Zink tegen diabetes

Duidelijker dan ooit levert recent onderzoek bewijs dat het suppleren van zink van belang is voor zowel preventie als behandeling van diabetes type 2. Aan een supplement met dit mineraal wordt echter geen rol toebedeeld bij het voorkomen van de ziekte, noch speelt het in de reguliere medische praktijk een rol bij de behandeling. Uit de gegevens van de Chinese en Duitse wetenschappers blijkt dat dit wel eens een misser zou kunnen zijn.

THC tegen fibromyalgie

Gebruik van cannabis kan bij patiënten met fibromyalgie de pijnklachten significant verminderen, zo hebben Israëlische onderzoekers vastgesteld. Al wat eerder stelden Nederlandse wetenschappers van het LUMC iets vergelijkbaars vast. De voorlopige conclusie is alvast verrassend. Niet het vrij verkrijgbare CBD, met hooguit een kleine en niet werkzame hoeveelheid THC, biedt de meeste kansen te bieden. Eerder is het cannabis, met de geestverruimende stof, dat kan helpen.

Onderzoeksbureau Soffos is in 2012 op eigen initiatief gestart met het project Zorg Natuurlijk Bewijzen. Het project houdt in dat we met wetenschappelijk erkende technieken stelselmatig aan cliënten vragen naar de resultaten die complementair werkende artsen en therapeuten bereiken met hun interventies. We hebben bewust niet gekozen voor een specifieke therapie, maar voor de benadering van de cliënt als aanvulling op de onderzoeken die er al zijn. Het project loopt nog en is nog steeds...

Met een nieuw decennium in zicht is het een mooi moment om de balans op te maken en vooruit te kijken. Welke kant gaan we uit als het gaat om voeding en gezondheid? Welke trends kunnen we verwachten? Wat betekent dat voor de gezondheidsprofessional en bedrijven uit de voedings- en supplementenindustrie? Merkstrateeg en tijdgeest-watcher Peter Heshof analyseert de trends.

Nu hiv een behandelbare ziekte is geworden, lijkt aandacht voor voeding bijna een luxeverschijnsel. Sinds de komst van de Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) rond 1996 is optimisme logischerwijs de boventoon gaan voeren. Tekorten aan essentiële voedingsstoffen blijken echter nog steeds voor te komen en ook frequenter dan onder het gemiddelde van de bevolking. Bovendien zijn velen met hiv ook nu nog verstoken van medicijnen en kan voor hen voedingstherapie van levensbelang zijn. Tot...

Luteïne neurologisch

Het is al meer dan 30 jaar bekend dat de carotenoïden luteïne en zeaxanthine een essentiële en beschermende rol spelen voor de oogfunctie en het gezichtsvermogen. Het afgelopen decennium is uit diverse studies duidelijk geworden dat suppletie met luteïne en zeaxanthine bij ouderen het risico vermindert op het ontstaan van maculadegeneratie. Inmiddels is nu aangetoond dat luteïne en zeaxanthine ook een rol spelen voor de cognitieve status, en niet alleen bij ouderen, maar in alle...

Glycemische index, oorzaak van diabetes

Hoewel diabetes bijna synoniem is voor glucose-intolerantie, hebben bevolkingsstudies het bijzonder lastig om een associatie tussen glycemische index/lading (GI/GL) en diabetes te vinden. Vijfentwintig wetenschappers uit Europa, VS, Canada en Australië hebben hun krachten gebundeld om het glycemische vraagstuk te beslechten.