Zorg Natuurlijk Bewijzen niet zo natuurlijk

Onderzoeksbureau Soffos is in 2012 op eigen initiatief gestart met het project Zorg Natuurlijk Bewijzen. Het project houdt in dat we met wetenschappelijk erkende technieken stelselmatig aan cliënten vragen naar de resultaten die complementair werkende artsen en therapeuten bereiken met hun interventies. We hebben bewust niet gekozen voor een specifieke therapie, maar voor de benadering van de cliënt als aanvulling op de onderzoeken die er al zijn. Het project loopt nog en is nog steeds actueel. De cijfers in dit artikel komen alleen uit dit project en staan dus los van ander onderzoek.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!