Voedingstherapie van groot belang voor hiv-geïnfecteerden

Nu hiv een behandelbare ziekte is geworden, lijkt aandacht voor voeding bijna een luxeverschijnsel. Sinds de komst van de Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) rond 1996 is optimisme logischerwijs de boventoon gaan voeren. Tekorten aan essentiële voedingsstoffen blijken echter nog steeds voor te komen en ook frequenter dan onder het gemiddelde van de bevolking. Bovendien zijn velen met hiv ook nu nog verstoken van medicijnen en kan voor hen voedingstherapie van levensbelang zijn. Tot op heden is er onder dokters weinig aandacht voor terwijl wetenschappelijk onderzoek het belang ervan aantoont.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!