Voedingsgeneeskunde, jaargang 17 (2016), nummer 4

Ogen

Dossier

Retinopathie

Als gevolg van diabetes mellitus, beter bekend als suikerziekte, kunnen patiënten complicaties ondervinden aan bloedvaten en zenuwuiteinden. Langdurig verhoogde bloedsuikerspiegels veroorzaken namelijk beschadiging aan de bloedvaten, met name aan de kleine bloedvaten in het oog. Dit wordt diabetische retinopathie (DBR) genoemd, een aandoening die na zo’n 20 jaar optreedt bij ongeveer 80 % van de diabeten.

Droge ogen behandelen

Veel mensen (vooral vrouwen en ouderen) hebben last van droge ogen. Dit geldt voor circa 6% van de mensen vanaf 40 jaar en 15% van de mensen boven 65 jaar. Verschillende natuurlijke ontstekingsremmers en antioxidanten kunnen klachten van droge ogen verlichten.

Eye movement desensitization and reprocessing

Traumata oplossen door de ogen van links naar rechts te laten bewegen: het is hypnose noch hocus pocus. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) beoogt om de kracht van traumata te verzwakken door tijdens de psychotherapeutische sessie de ogen te laten bewegen. Deze fascinerende vorm van psychotherapie wordt vaak nog met scepsis bekeken. De neurobiologie zal daarom in de toekomst meer inzicht moeten geven. Feit is dat het toepassingsgebied van EMDR almaar breder wordt....

Ogen en omega-3-vetzuren

Licht is essentieel voor het ‘zien’, maar het kan ook pathologische processen initiëren in het oog. Dit kan leiden tot oxidatieve schade, inflammatie en apoptose van de fotoreceptorcellen: ‘retinale lichtschade’. Dit proces is geassocieerd met degeneratie en verlies van fotoreceptorcellen, zoals bij AMD. Maar dit gebeurt ook bij andere oogziekten, zelfs genetische vormen van retinadegeneratie, die meestal al op jonge leeftijd tot blindheid leidt.

De rol van antioxidantia en voeding is...

Vereniging Ars en Voeding

Begin deze maand werd de Vereniging Arts en Voeding
opgericht, waarvoor zich inmiddels ruim 200 artsen hebben
aangemeld. Tamara de Weijer is initiatiefnemer en voorzitter,
huisarts en promovenda. Volgens haar is de tijd rijp om de kennis
over voeding en effecten op ziekte en gezondheid terug te brengen
in de spreekkamer én collegezaal.

LDL-cholesterol als cardiovasculaire marker

De recente her-analyse van het ’Minnesota Coronary Experiment’
en de daaropvolgende meta-analyse lieten zien dat de vervanging
van verzadigd vet door linolzuur geen invloed heeft op de totale
en cardiovasculaire mortaliteit. Zoals verwacht daalde het
totaalcholesterol, maar deze daling was geassocieerd met een
hoger overlijdensrisico. In lijn hiermee toonde een
recente systematische analyse dat 60-plussers met het laagste
...

Arts en Voeding

Artsen hongeren naar
kennis over voeding. Dat bleek op het 5e congres van Arts en
Voeding, dat op 3 juni in Rotterdam georganiseerd werd door
Voeding Leeft. Voeding komt amper aan bod in de artsenopleiding:
daar wil Arts en Voeding dringend iets aan veranderen.

Aspire Assist

Overgewicht, obesitas, het zijn bekende problemen. We kijken
van berichtgeving hierover al lang niet meer op, we zijn immuun
voor alle waarschuwingen. Steeds meer accepteren we overgewicht
als een vaststaand feit en denken we niet meer na over het
voorkomen van het probleem, maar vooral over het bestrijden van
het symptoom.

Choline, citicoline tegen dementie

Choline is een essentiële voedingsstof. Een van de best
onderzochte supplementen met choline is CDP-choline, beter bekend
als citicoline. In dit artikel bespreken we de enerzijds
teleurstellende resultaten van citicoline bij herseninfarct en de
anderzijds bemoedigende resultaten bij dementie. Citicoline heeft
ook groot potentieel bij glaucoom. De farmacologie van citicoline
is echter complexer dan het lijkt.

Afgelopen juni werd in Brussel het Urologie symposium gehouden met als thema: “Welke plaats is er voor complementaire en alternatieve geneeskunde bij prostaatziekten?”

Chromatine en voeding

DNA is een enorm lang molecule dat compact gemaakt moet worden door een bijzondere groep van DNA-eiwitten: de histonen. DNA en histonen vormen samen het ‘chromatine’. Histonen regelen mee welke genen geactiveerd kunnen worden: ze vormen als het ware de histoncode. In tegenstelling tot de

Cranberry's en urinewegen

Voortdurend worden er nieuwe studies gedaan naar de effectiviteit van cranberry’s ter preventie van urineweginfecties (blaasontstekingen). Deze moeten meer inzicht geven in wat een optimale dosis is en welk type preparaat het meest efficiënt is. Hierbij ligt de focus tot nu toe vooral op het gehalte van proanthocyanidinen die specifiek voorkomen in cranberry’s (type A PAC’s). Inmiddels is echter gebleken dat de werkzaamheid van cranberry’s niet alleen bepaald wordt door deze...

Voeding en nierstenen

Nierstenen zijn een beschavingsziekte. Ze zijn een gevolg van slechte voeding, dus we kunnen ze oplossen met gezonde voeding. De scheikundige ('levenloze') pijlers van nierstenen zijn mineraalbalans (calcium, magnesium en kalium), oxalaat, citraat en zuurgraad. Deze pijlers hebben een duidelijke link met voeding: mits aanpassing van het voedingspatroon kunnen afwijkingen in de urinaire scheikunde gecorrigeerd worden. Een evidence-based overzicht van alle mogelijke maatregelen, met als...