Magnesiumsuppletie mildert hypertensie

Het antihypertensieve effect van magnesium blijft
controversieel in reguliere middens. Het effect van
magnesiumsuppletie op de bloeddruk werd nu onderzocht in een
review van de beschikbare gerandomiseerde, dubbelblind,
placebogecontroleerde studies: 34 studies over 2028 normo- en
hypertensieve volwassenen.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!