Arts, therapeut & apotheker, jaargang 16 (2015), nummer 4

Leverregeneratie

De Prometheusmythe opgepikt

Dossier

Hepatitis C
Hepatitis C is een levervirus van welk de infectie meestal in een chronische infectie resulteert. Recent zijn nieuwe antivirale middelen ontwikkeld die het virus bij het merendeel van de patiënten kunnen uitroeien. Natuurlijke remedies missen echter dezelfde onderzoeksinteresse die voor farmaca bestaat. Terecht, omdat (fyto)nutriënten weinig invloed hebben op het virus zelf. Onterecht, omdat ze extra kansen bieden om levercomplicaties te voorkomen.
Leverherstel
Herstel en regeneratie begint met alle basisprincipes die gelden voor bescherming van de lever, en eigenlijk het gehele lichaam (zie deel 1). Het is duidelijk dat preventie veruit de voorkeur verdient, door van jongsaf aan gezond te leven, want regeneratie kan een langdurig proces zijn. Bovendien daalt de regeneratieve capaciteit van de lever bij het verouderen.
Er worden twee vormen van leverkanker onderscheiden: de primaire en secundaire vorm. Bij de primaire vorm ontstaat kanker in de lever zelf doordat één van de verschillende celtypen in de lever zich sterk gaat vermenigvuldigen en uitgroeit tot een tumor of gezwel. Een van de meest primair voorkomende tumoren is het hepatocellulair carcinoom (HCC), afgeleid van levercellen, oftewel de hepatocyten. Andere levertumoren lijken meer op cellen afgeleid van de galwegen en vallen onder de...
De lever is een orgaan met een enorm regeneratief vermogen. Iets wat al sedert de Oudheid tot de verbeelding spreekt. Denk aan het verhaal uit de Griekse mythologie, de aan een rots geketende Prometheus bij wie dagelijks een stuk van zijn lever opgevreten werd door de adelaar van Zeus. Door de grote regeneratiecapaciteit groeide zijn lever echter weer iedere dag aan, zodat de kwelling eeuwig kon doorgaan.1,2
DIM (3,3’-di-indolylmethaan) is een natuurlijke stof die in het zure milieu van de maag ontstaat uit indol-3-carbinol (I3C), een verbinding uit koolsoorten, radijs en daikon. Indol-3-carbinol is een van de typerende verbindingen in koolsoorten die ontstaat bij het kneuzen of koken van deze groenten. DIM heeft een gunstige invloed op het oestrogeenmetabolisme in de lever, wat kan resulteren in hogere concentraties van 2-hydroxymetabolieten van oestrogenen en een gezondere...
Gezonde vetten

Voor de 3e keer werd in Parijs een internationaal congres georganiseerd waar wetenschappers op gebied van ‘Lipids & Brains’ elkaar ontmoeten en hun recent onderzoek delen. Het vorige congres dateert van 2011 (AT&A 2011; 12(5):60-61).

Groene energie
Planten van lang geleden zijn diep in de bodem omgezet in steenkool. Aardolie is ontstaan uit diertjes en plantjes, die lang geleden in zee leefden. Gas is vooral uit planten ontstaan, vaak in zandlagen die op een gegeven moment door klei- en of zoutlagen zijn afgesloten. In steenkool, olie en gas is CO2 vastgelegd die er nu zeer veel later na verbranding in de vorm van CO2 weer uitkomt.
Beslissen

Mensenbaby's worden hulpeloos geboren, ze hebben volledige verzorging en bescherming nodig. Gelukkig worden ze geboren met al de noodzakelijke instrumenten en instructies om die zorg te verkrijgen en een geliefd en liefhebbend deel te worden van hun familie en gemeenschap.

Stoppen met roken

Tabak is een verslavend genotmiddel dat nicotine bevat. Rokers ervaren een lage dosis nicotine als stimulerend en concentratieverhogend, en een hoge dosis als rustgevend. De werking van nicotine op de beloningssystemen in de hersenen is vergelijkbaar met dat van heroïne en cocaïne. De lichamelijke ontwenningsverschijnselen van nicotine duren gemiddeld drie tot vier weken. De psychische afhankelijkheid houdt veel langer aan en is moeilijker te doorbreken.1