Leverkanker en vitamine K
Er worden twee vormen van leverkanker onderscheiden: de primaire en secundaire vorm. Bij de primaire vorm ontstaat kanker in de lever zelf doordat één van de verschillende celtypen in de lever zich sterk gaat vermenigvuldigen en uitgroeit tot een tumor of gezwel. Een van de meest primair voorkomende tumoren is het hepatocellulair carcinoom (HCC), afgeleid van levercellen, oftewel de hepatocyten. Andere levertumoren lijken meer op cellen afgeleid van de galwegen en vallen onder de noemer van cholangiocarcinomen. Daarnaast bestaat er nog een zeldzamer type leverkanker, het fibrolamellair carcinoom dat vooral voorkomt bij jonge mensen en ook behoort tot de primaire vorm.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!