DIM gunstig voor oestrogeenbalans
Beschermstof uit koolsoorten
DIM (3,3’-di-indolylmethaan) is een natuurlijke stof die in het zure milieu van de maag ontstaat uit indol-3-carbinol (I3C), een verbinding uit koolsoorten, radijs en daikon. Indol-3-carbinol is een van de typerende verbindingen in koolsoorten die ontstaat bij het kneuzen of koken van deze groenten. DIM heeft een gunstige invloed op het oestrogeenmetabolisme in de lever, wat kan resulteren in hogere concentraties van 2-hydroxymetabolieten van oestrogenen en een gezondere verhouding tussen 2-hydroxy-oestron (2-OHE1) en 16α-hydroxy-oestron (16-OHE1). Vanwege dit effect is DIM in vele experimentele studies bestudeerd, met name in verband met hormoongerelateerde aandoeningen zoals borstkanker en prostaatkanker.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!