Mammografie geen effect op mortaliteit

Een wel zeer grote populatiestudie op meer dan 16 miljoen vrouwen in de VS, ouder dan 40, toonde nog maar eens aan dat mammografiescreening vooral leidt tot overdiagnose en meer behandelingen, maar hoegenaamd niet het aantal vergevorderde kankers beperkt of de mortaliteit ten gevolge van borstkanker verlaagt. Tien procent uitbreiding van de screening leidde wel tot 16 % meer diagnoses van borstkanker, maar de mortaliteit bleef ongewijzigd (RR 1,01).

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!