Blootstelling ongeboren kind aan fijnstof schaadt hersenfuncties

Een optimale ontwikkeling van cognitieve functies wordt niet alleen belemmerd door een verkeerd voedingspatroon, ook andere factoren spelen een rol. Eén daarvan is luchtvervuiling, die volgens recent onderzoek blijkt bij te dragen aan een verstoorde hersenontwikkeling. De studie werd verricht op basis van gegevens uit het bevolkingsonderzoek Generation R in Rotterdam (2002–2006) waarvoor zwangere vrouwen en hun kinderen worden gevolgd. De resultaten werden dit jaar gepubliceerd in vakblad Biological Psychiatry.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!