Bètasitosterol, een plantensterol
Bèta-sitosterol ondersteunt afweersysteem

Bèta-sitosterol en andere plantensterolen (fytosterolen) hebben een gunstige invloed op de afweer tegen pathogenen. Het meeste onderzoek met bèta-sitosterol en zijn glycoside is gedaan naar het effect op T-cellen en de Th1/Th2-balans bij infecties en bij allergische rhinitis. Vrij recent is er experimenteel onderzoek op gang gekomen naar het effect van met name bèta-sitosterol op een specifieke virulentiefactor van pathogenen, evenals naar het effect op specifieke celmembraandomeinen, de zogenaamde lipid rafts. Deze microdomeinen spelen een belangrijke rol in cel-signalering betrokken bij de afweerreactie van immuuncellen en bij de overleving van kankercellen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!