Voedingsgeneeskunde, jaargang 21 (2020), nummer 5

Dossier: Man vs Vrouw. Personalised health

Dossier

Sekse, ziekte en mortaliteit

Verschillen in sekse en gender: ze betreffen niet een specialistisch interessegebied, maar zijn een belangrijk concept in de gehele gezondheidszorg. Voor een aantal Amerikaanse wetenschappers[1] is dit het kader waarbinnen deze verschillen kunnen worden vertaald naar onderzoek, diagnostiek en behandeling. Het pleidooi, dat nauw aansluit bij opinies op ons onlangs gehouden Voedingsgeneeskunde Congres, is gebaseerd op analyse van een groot aantal ziektebeelden en hun uitwerking op...

Keynote-sprekers

De tiende editie van VGBC dreigde lange tijd in het teken van corona te staan. Dankzij de nodige inspanningen van de organisatie kwam alles op zijn pootjes terecht en konden we overgaan tot de orde van de dag: vrouw-manverschillen. Het podium werd bezet door vier vrouwen en twee mannen, dagvoorzitter Anna Kruyswijk-Van der Heijden leidde het congres in.

Naast het uitgebreide keynoteprogramma bood het Voedingsgeneeskunde Congres ook de keuze uit zestien verschillende workshops. Een verslag van een aantal daarvan.

Man-vrouwverschillen in microbioom

Wel of niet met een mondkapje op? Daarover waren wij het voorafgaand aan dit interview nog niet helemaal eens. Tijdens het Voedingsgeneeskunde Congres Man versus vrouw blijkt er voldoende ruimte om afstand te houden. De mondkapjes blijven in de tas en daardoor krijg ik Trishla Sinha’s stralende lach te zien. Die toont hoe bevlogen zij is over haar onderzoek bij de afdeling Genetica in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Arts & Leefstijl - congres

Eind september vond voor de negende keer het Arts en Leefstijl Congres plaats, geheel digitaal. In vier thema-avonden en in een hoofdprogramma op vrijdagmorgen, spraken experts uit verschillende disciplines ten overstaan van zo’n 800 artsen en andere zorgprofessionals over financiering en beleid, e-health, leefstijlinterventie, en voeding & diabetes. Een greep uit de vele presentaties.

Bètasitosterol, een plantensterol

Bèta-sitosterol en andere plantensterolen (fytosterolen) hebben een gunstige invloed op de afweer tegen pathogenen. Het meeste onderzoek met bèta-sitosterol en zijn glycoside is gedaan naar het effect op T-cellen en de Th1/Th2-balans bij infecties en bij allergische rhinitis. Vrij recent is er experimenteel onderzoek op gang gekomen naar het effect van met name bèta-sitosterol op een specifieke virulentiefactor van pathogenen, evenals naar het effect op...

Huidveroudering

In de afgelopen decennia is er een toenemende belangstelling voor onderzoek naar voedingspatronen, voedingsmiddelen en nutriënten bij de behandeling van huidaandoeningen en het verbeteren van de huidconditie. De rol van voeding en suppletie binnen huidgezondheid en -verbetering wordt steeds beter erkend door gezondheidsprofessionals, waaronder diëtisten, huidtherapeuten en dermatologen. Zo zou een gezond voedingspatroon, aangevuld met supplementen, goed zijn...

Jodium en immuniteit

Jodide (I-) wordt niet alleen gebruikt voor de synthese van schildklierhormoon. Het eerste gebruik in de evolutie was als antioxidant en als antimicrobieel middel. De synthese van schildklierhormoon is een evolutionair recente modificatie. Zeewier gebruikt een elektron van jodide voor de detoxificatie van belagende zuurstofradicalen. Via het jodide/peroxidase/waterstof-partnersysteem kan een elektron van jodide worden overgeheveld op waterstofperoxide...

Incontinentie en obstipatie bij vrouwen

Anatomisch zijn er veel verschillen tussen man en vrouw, die ook bij specifieke klachten en ziekten duidelijk zichtbaar worden. Velen zijn verbonden met de fundamentele verschillen tussen man en vrouw zoals borstkanker, onregelmatige menstruatie en prostaatkanker en impotentie. Er is een aantal klachten dat niet zo zeer opvalt, maar duidelijk veel meer bij vrouwen voorkomt, zoals obstipatie en incontinentie. De vraag is waarom?

Oxaalzuur en gezondheid

Oxalaat is een antinutriënt en een afvalstof van het metabolisme. Het grootste gevaar dat deze stof vormt, zijn nierstenen. Oxalaatrijke voeding, calcium en darmbacteriën bepalen samen het lot van oxalaat uit voeding, terwijl het metabolisme van aminozuren en ascorbaat ook hun steentje bijdraagt aan de uitscheiding van oxalaat. Hoe evident het ook lijkt, oxalaatrestrictie is nog steeds geen evidence-based behandeling.

Ketogeen dieet, plaques en alzheimer

De heersende hypothese over het ontstaan van de ziekte van Alzheimer (AD) benadrukt de depositie van twee eiwitten in de hersenen, genaamd ‘bèta-amyloïd’ en ‘tau’. Depositie veroorzaakt de ‘plaques’ en ‘tangles’ (klitten) die worden aangetroffen bij AD. Vooral aggregatie van bèta-amyloïd wordt gezien als oorzaak, maar deze gedachte staat onder druk. Plaques worden ook aangetroffen in hersenen van ouderen met normale cognitie. Bovendien blijken geneesmiddelen die...