Voedingsgeneeskunde, jaargang 23 (2022), nummer 3

Op eigen kracht

Dossier

Hoe zetten we de patiënt of cliënt aan het roer van zijn behandeling? Om dit probleem te tackelen heeft het Platform Voedingsgeneeskunde op het twaalfde congres - VGBC2022 - vijf keynote-sprekers aan het werk gezet. Kennis over de wortels van leefstijlziekten is essentieel voor de behandeling ervan en dat 'meten weten is' bleek uit de uiteenzetting over de verschillende types van diabetes. Twee experts gingen dieper in op dé uitdaging van elke gezondheids­professional: gedrags­verandering....

Naast het uitgebreide keynoteprogramma bood het Voedingsgeneeskunde Congres de keuze uit verschillende workshops. Een verslag van een aantal ervan.

Meijke van Herwijnen over motivatie en empowerment

De ene patiënt/cliënt pakt je therapeutische interventie moeiteloos op en bereikt goede resultaten, terwijl de andere je adviezen naast zich neer lijkt te leggen om uiteindelijk onverrichter zake af te haken. Twee uiteinden van een spectrum, daartussenin bevinden zich de meeste cliënten. Hoe krijg je als zorgprofessional de schijnbaar minst gemotiveerde mensen in beweging? Het antwoord: met inzicht in hoe het brein werkt en door positieve psychologie toe te passen. Heel kort samengevat is...

Mitochondriën en voeding

Recente ontwikkelingen laten steeds duidelijker zien dat chronische, degeneratieve aandoeningen geassocieerd zijn met mitochondriale disfunctie. Hart- en vaatziekten, myalgische encephalomyelitis (ME/CVS), kanker, diabetes, neurologische pijn, autisme en neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson, zijn alle geassocieerd met een verstoorde functie van de mitochondriën. Het hoogste percentage mitochondriale stoornissen lijkt te herleiden te zijn naar voeding en...

In de darmen worden talrijke gassen gemaakt. Ze ontstaan uit spontane chemische reacties en door de inwerking van bacteriën op het deel van de voeding dat niet is opgenomen in de dunne darm. Bij een typisch westerse voeding gaat het om zo’n 40 gram koolhydraat, 12-18 gram eiwit en maximaal 7 gram vet. Afhankelijk van de hoeveelheid en het type gas dat hieruit ontstaat, veroorzaken ze gunstige of ongunstig effecten.1

Interacties tussen voedingssupplementen en medicijnen

Het is een vraag die zowel zorgverleners als patiënten zich regelmatig stellen: kunnen reguliere medicijnen tegen psychische problemen gecombineerd worden met complementaire middelen? Interacties kunnen uitblijven, onschuldig zijn, maar ook risico's met zich mee brengen. In dit artikel worden deze besproken door complementair werkend apotheker Han Siem, die over dit zelfde onderwerp te beluisteren is in de derde podcast* van Voedingsgeneeskunde: Voeding voor het brein.

Flavonoïde uit citrusvrucht

Citrusvruchten kent iedereen als bron van vitamine C, maar als bron van flavonoïden zijn ze ook niet te versmaden. In dit overzicht belichten we het flavanon hesperidine, dat al in de negentiende eeuw ontdekt werd. Preklinische studies geven weinig ruimte voor twijfel over de kwaliteiten van hesperidine, klinische studies doen dat wel. Voor die discrepantie zijn goede verklaringen te geven.

Mestcellen en allergie

Het komt vaker voor: klachtenbeelden die artsen voor een raadsel stellen, maar waarvan de oorzaak en de samenhang van de symptomen pas na jaren duidelijk worden. Vervolgens krijgt de aandoening een naam. Dat maakt duidelijk dat patiënten zich niets hebben ingebeeld. Die voelen zich dan vaak flink opgelucht, ook al zijn hun klachten daar natuurlijk niet direct mee opgelost. Voorbeelden uit afgelopen decennia zijn onder andere fibromyalgie en myalgische encefalomyelitis (ME).

Corona en suppletie

In de vorige nummers van Voedingsgeneeskunde (2022/1 en 2022/2) kon worden geconcludeerd tot afdoende bewijs voor de immuunversterkende rol die vitamine C en vooral vitamine D spelen bij preventie en behandeling van COVID-19. Voor een reeks andere stoffen zijn gunstige maar nog onvoldoende bewezen effecten gevonden. Betrekkelijk willekeurig is gekozen om vier stoffen met redelijke tot goede onderbouwing afzonderlijk te bespreken. Het zijn zink, vitamine A, quercetine en zwarte...

Een aantal jaren geleden aten we in een van de oudste wegrestaurants van Nederland langs de A2. Buiten de menukaart had men linzensoep, mijn favoriet, en dat bestelde ik. Toen de serveerster het aan tafel kwam brengen, trok ze een vies gezicht en zei: 'Vindt u dát nou lekker?' Ik wel, zij duidelijk niet. Smaken verschillen en wat de een lekker vindt, vindt de ander vies, soms zelfs walgelijk. In Malmö is een speciaal museum ingericht over misselijkmakend voedsel (disgusting food)....

B12 ontsluierd?

Een ernstig vitamine B12-tekort (B12, cobalamine) veroorzaakt anemie en neurologische en psychiatrische afwijkingen.1-5a B12-deficiëntie komt veel voor onder ouderen.5a,6,7 In de UK bedraagt het risico hierop ongeveer 10% bij de 65- tot 74-jarigen en 20% bij ouderen boven de 74 jaar.8 Onvoldoende B12-inname is de belangrijkste oorzaak van een B12-tekort bij jongvolwassenen, terwijl onvoldoende B12-opname de belangrijkste oorzaak is bij ouderen.7 Dit artikel gaat dieper in op de materie dan...

Rodegistrijst

Hypertensie is één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Bij mensen met hypertensie geeft een milde verlaging van 0,8-2 mmHg in de bovendruk al een vermindering van het risico op coronaire hartziekten, hartfalen en een beroerte. Een bloeddrukverlaging met 2 mmHg geeft een risicoreductie van 6% voor het overlijden door een beroerte en van 4% voor het krijgen van een hartinfarct.1

eendenkroos of mankai

Eendenkroos is een waterplant die een aanzienlijk potentieel heeft als superfood, onder andere omdat het een geweldige plantaardige eiwitbron is. Maar eendenkroos heeft meer veelbelovende eigenschappen. Het zou goed kunnen dat we in de toekomst onze tanden zetten in een eendenkroosburger.

Granaatappel gezond verouderen

Granaatappels staan bekend om hun natuurlijke polyfenolen. Minder bekend is dat deze polyfenolen voedingsbron zijn voor de darmmicrobiota die deze omzetten in urolithinen, een groep stoffen die in het afgelopen decennium bijzondere aandacht van de wetenschap kreeg. Urolithinen blijken een gunstig effect te hebben op de mitochondriën en kunnen daarmee veroudering afremmen.