Sekse, ziekte en mortaliteit
Sekse, gender en hun invloed op ziekte en dood

Verschillen in sekse en gender: ze betreffen niet een specialistisch interessegebied, maar zijn een belangrijk concept in de gehele gezondheidszorg. Voor een aantal Amerikaanse wetenschappers[1] is dit het kader waarbinnen deze verschillen kunnen worden vertaald naar onderzoek, diagnostiek en behandeling. Het pleidooi, dat nauw aansluit bij opinies op ons onlangs gehouden Voedingsgeneeskunde Congres, is gebaseerd op analyse van een groot aantal ziektebeelden en hun uitwerking op mannen en vrouwen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!