Arts, therapeut & apotheker, jaargang 16 (2015), nummer 3

Veerkracht

Buigen maar niet breken

Dossier

Vaak wordt gedacht dat mensen met autisme geen empathie hebben. ‘Dat is niet zo’, zegt Matt van der Reijden, kinder- en jeugdpsychiater: ‘uit onderzoek blijkt dat mensen met autisme soms overspoeld raken of bang zijn voor bepaalde emoties, en niet goed weten hoe te handelen. Ze sluiten zich dan af of beginnen te spreken over een ander, niet-emotioneel onderwerp. Het lijkt dan dat ze ‘niets voelen’ omdat ze niet reageren.’

Beslissingen nemen is een van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste allostatische capaciteit van de mens. Allostatische capaciteit is de bekwaamheid om na een stressvolle gebeurtenis binnen korte tijd de homeostase te herstellen op cellulair of systemisch niveau.

Het hart is geen metronoom, het klopt zeer onregelmatig. Het gemiddelde hartritme is enigszins een indicator voor hartgezondheid, maar dit is niets vergeleken met wat hartritmevariabiliteit (HRV) ons kan vertellen. Sommige onderzoekers geloven dat HRV-parameters de veerkracht van het lichaam weerspiegelen. Biofeedbacktherapie tracht hartritmevariabiliteit te optimaliseren via ademhalingstechnieken.

In de twee voorgaande artikelen werd ‘de biologie van geluk’ en ‘de biologie van hooggevoeligheid’ besproken. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de epigenetische omgevingsfactoren die verband houden met het ervaren, inprenten en loslaten van negatieve ervaringen en trauma’s. Te beginnen met de ‘vreesreactie’.

Er wordt tegenwoordig veel gezegd en geschreven over mindfulness. Boeken, trainingen, presentaties, internetblogs over dat onderwerp blijven maar toenemen. Breien, haken, borduren, koken, eten, werken, wandelen of tuinieren: elk aspect van het leven lijkt tegenwoordig mindful te moeten worden beleefd.

In het Tijdschrift voor Orthomoleculaire geneeskunde
(TvOG, de voorloper van Voedingswaarde) publiceerde ik in
december 2011 de column ‘Lies, damned lies and statistics’.
Hierin bekritiseerde ik het onderzoek van J.M.L. Roodhart et
al.
(Cancer Cell. 2011; 20:370-383). In dit onderzoek zou
gevonden zijn dat visolie bij muizen met kanker resistentie tegen
cisplatinum kan oproepen. Ik gaf aan dat de statistiek niet
...

logo atabc2015

Als therapeut kun je de zoektocht naar gezondheid voor je patiënt op diverse manieren aanpakken. Soms is het voldoende om voeding en leefstijl, inclusief beweging en stress, te optimaliseren om een substantiële verbetering te bewerkstelligen. De moderne mens is al te vaak ‘uit balans’, onze genen zijn slecht aangepast aan industriële voeding, tekort aan beweging, stress … Maar door de genen te ondersteunen met goede voeding en voldoende beweging, lukt het al vaak om je patiënt weerbaarder te...

logo atabc2015

Wat is stress precies? Een citaat uit 1951 maakt ons niet veel wijzer: 'Stress in addition to being itself, was also the cause of itself, and the result of itself.' Dr. Weixiang Wang ondervond de verwarring zelf in zijn praktijk. Van de 16 patiënten die hij ondervroeg, erkenden er 14 dat ze stress hadden. De twee andere patiënten hadden ook stress, zo kwam Wang later te weten, alleen beseften ze het zelf niet.

logo atabc2015

Professor Muskiet start met de vraag: ‘wat is resilience eigenlijk?’
De term komt uit de psychologie, om de capaciteit te omschrijven die ons in staat stelt het hoofd te bieden aan stress en uitdagingen.
Maar resilience omvat niet alleen psychologische, maar evenzeer fysiologische en biochemische weerstand.

logo atabc2015

Patrick Holford wil het stressvraagstuk opgelost zien. Stress is even slecht voor de gezondheid als roken en cholesterol. Voor ieder van ons betekent stress wat anders. Wat de bron ook is, het verhoogt adrenaline en cortisol. We worden zo zwaar belaagd door prikkels (tv, smartphone ...) dat we nog geen 15 minuten alleen kunnen zijn met onze eigen gedachten. De meesten onder ons verkiezen zelfs zichzelf elektrische schokken toe te dienen, gewoon om verveling te vermijden – zo toonde een...

De wortelstok van de gemberplant, officieel geduid als zingiberis rhizoma, is een van de meest gebruikte specerijen uit de gemberfamilie (zingiberaceae). De plant komt oorspronkelijk voor in India en China en is via Grieks-Romeinse invloedssferen verspreid richting Noord-Europa. De Latijnse benaming is afkomstig uit het Sanskriet (sringavera) en is afgeleid van het Griekse woord zingiberi.1,2

Bepaalde veel gebruikte medicijnen kunnen in potentie de aandoening verergeren waarvoor ze voorgeschreven zijn. Dit kan gebeuren door interacties met nutriënten of andere lichaamseigen stoffen. Nu het in de klinische praktijk nog sterk onderschatte belang van vitamine K voor de gezondheid van hart en bloedvaten duidelijk naar voren is gekomen uit recente publicaties, is het zinvol om eens stil te staan bij medicijnen die veel worden voorgeschreven bij patiënten met cardiovasculaire...