Van psychologische naar oxidatieve stress

Hans Selye haalde in de jaren dertig het concept van stress uit de materiaalleer, de interne spanningen die in een vervormbaar materiaal heersen. Voor Selye was stress het falen om bepaalde lichamelijke prikkels te verwerken. De betekenis van stress werd echter snel verbreed: stress betreft ook nu het ondergaan van die prikkels.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!