Arts, therapeut & apotheker, jaargang 15 (2014), nummer 2

Dossier

Smaken verschillen. Dat is ook van toepassing bij kinderen met autisme. Maar smaak is maar één aspect van eten: ook andere zintuigen, en de situatie kunnen een belangrijke rol spelen bij eetgedrag.

Prof. dr. Alex Richardson (Oxford University) ziet de toekomst somber in.
Gewicht en lengte, dat zijn nu de parameters die bepalen of een baby al dan niet gezond gevoed is. Maar de impact van voedingstekorten op gedrag en leren, dat wordt nog steeds amper erkend. Zelfs de WHO
voorspelt een enorme toename aan leerproblemen bij kinderen tegen 2020.

Muziek is een taal, maar toch zien (horen) onze hersenen dat anders. Het gesproken woord krijgt er een aparte behandeling. Al voor de geboorte heeft muziek en taal impact op de hersenen en onderzoek doet besluiten dat muziek de ontwikkeling stimuleert. Moeten we kinderen naar Mozart laten luisteren?

Epigenetica is een relatief jonge wetenschap: pas recent is men zich bewust geworden van het feit dat genen nauwelijks veranderen, de mutatiesnelheid is in de loop van de evolutie immers verschrikkelijk traag. Het is de expressie van de genen, het al of niet ‘aanzetten’
of ‘afzetten’ ervan, die onze fysiologie en pathologie bepalen.

De reden (en de oplossing) voor ziekten ligt in het antropologisch verleden: zo’n 95 % van de ziekten zouden vroeg in het leven bepaald worden, heel...

Autisme, vroeger nauwelijks bekend, is booming: de incidentiecijfers zouden nu variëren van 1 tot 4 %. Eén kind op 25 zou autisme hebben … Met een explosieve stijging de laatste decennia, waarvan het einde nog niet in zicht is?

De medische literatuur bevestigt dat ASD twee generaties terug een eerder zeldzaam voorkomende psychische aandoening was. Nu is het dagelijkse kost  …

Kruisbloemige groenten waaronder broccoli, broccolischeuten, bloemkool, kool en Brusselse spruitjes staan aan de top van de gezonde voedingsmiddelen.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een hoge consumptie van brassica-variëteiten, in het bijzonder van broccoli, beschermt tegen verouderingsziekten. Glucosinolaten zouden hierin een belangrijke rol spelen.

De VtdK oftewel de Vereniging tegen de Kwakzalverij is bij eigen proclamatie een uiterst fanatiek tegenstander van de orthomoleculaire geneeskunde, acupunctuur en dergelijke, waarbij de argumentatie vaak ontbreekt dan wel niet klopt en valide informatie die hun standpunt ondergraaft in principe wordt genegeerd. Kritiek op ziekenhuisgeneeskunde is er echter bijvoorbeeld zo goed als niet. Het sektarisch karakter van deze vereniging blijkt uit de extreme of liever nog extreem rechtse uitingen...

Verslag van het BBOG-congres

Over de inname van hoge doses calcium uit supplementen is nog discussie gaande. Diverse grote cohortstudies wijzen op een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten bij een totale inname hoger dan 1400 mg elementair calcium per dag.1,2 Mogelijk heeft dit voor een deel te maken met een negatieve balans met magnesium bij een dergelijke hoge calciumdosis. Een calciuminname die niet in balans is met de magnesiuminname verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.

Botanicus Carolus Linnaeus (1707 - 1778) was de eerste die het specerij duidde als Origanum vulgare, zijnde een telg van de lamiaceae of mintfamilie. De door hem geduide oregano is nauw verwant aan de Origanum marjorana en wordt daarom soms wilde marjolein genoemd. Het geslacht origanum kent 44 verschillende soorten, die hun oorsprong hebben rondom de Middellandse Zee en aan de Europese zijde van Azië. Zij kunnen overleven...

Stikstofmonoxide (NO) is een gasvormig, reactief molecule dat door de bloedvaten herkend wordt als signaal om te ontspannen. Een simpel principe, maar met verregaande implicaties. Het hele verhaal rond arteriosclerose kan herschreven worden met stikstofmonoxide als hoofdspeler. Arginine, nitraten en andere supplementen kunnen het metabolisme rond stikstofmonoxide ondersteunen. Voorts wordt de rol van antioxidanten en voeding besproken.

Dit zeer goed gevulde congres werd voorafgegaan door drie dagen intensieve klassen en workshops voor professionals, onder leiding van dr. Thierry Hertoghe. De onderwerpen waren zeer divers van hormonale pathologieën, disfuncties en therapieën voor man en vrouw, over hormonale behandeling van borstkanker, tot de behandeling van obesitas. De tweede dag stond in het teken van de hormonale therapiemogelijkheden van psychische ziekten: van lichte humeurproblemen tot chronische psychose …