Effectieve calciumsuppletie met oesterschelpcalcium gestabiliseerd met aminozuren uit zeewier

Over de inname van hoge doses calcium uit supplementen is nog discussie gaande. Diverse grote cohortstudies wijzen op een verhoogd risico op cardiovasculaire ziekten bij een totale inname hoger dan 1400 mg elementair calcium per dag.1,2 Mogelijk heeft dit voor een deel te maken met een negatieve balans met magnesium bij een dergelijke hoge calciumdosis. Een calciuminname die niet in balans is met de magnesiuminname verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!