Impact van voeding op de hersenfunctie van baby’s en jonge moeders. Rol van voeding bij gedrag en leren bij kinderen
Dubbellezing van Alex Richardson

Prof. dr. Alex Richardson (Oxford University) ziet de toekomst somber in.
Gewicht en lengte, dat zijn nu de parameters die bepalen of een baby al dan niet gezond gevoed is. Maar de impact van voedingstekorten op gedrag en leren, dat wordt nog steeds amper erkend. Zelfs de WHO
voorspelt een enorme toename aan leerproblemen bij kinderen tegen 2020.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!