Arts, therapeut & apotheker, jaargang 14 (2013), nummer 3

Bewegen is leven

Leven is bewegen

Dossier

Artroseknie

Artrose, met name aan knieën en heupen, is een veel
voorkomende gewrichtsaandoening die een grote impact kan hebben
op het dagelijkse leven. Artrose komt het meest voor bij mensen
boven de 50 jaar. Gezien de toenemende vergrijzing zal het aantal
Nederlanders met artrose aanzienlijk stijgen de komende jaren.
Een recente pilotstudie heeft laten zien dat collageen type II in
zijn natuurlijke, intacte vorm (ongedenatureerd collageen
type II...

Made for walking

De mens is gemaakt om te bewegen. Niet bewegen (sedentariteit) staat gelijk aan langzaam aftakelen, een langzame dood dus. Het belang van bewegen voor de mens werd evolutionair bepaald: de ‘oermens’ moest bewegen om te overleven. En daarom is gans de humane fysiologie gebaseerd op beweging.

Tai chi

Tai chi is een zachte en meditatieve vorm van
lichaamsbeweging afkomstig uit China, in het bijzonder geschikt
voor patiënten en senioren voor wie zware sport te belastend is.
Heel wat studies bevestigen dat tai chi een bewegingstherapie
par excellence is, ondanks het groot aantal methodische
tekortkomingen waaraan ze lijden. De belangrijkste troef van tai
chi is misschien wel de hoge graad van ‘adherentie’. Beweging
moet immers...

Yoga, tabak en alcohol

Paramjot Singh Khalsa geeft yogales aan
verslaafde mensen in een Nederlandse verslavingskliniek in
Thailand. In de kliniek wordt gewerkt met het
12-stappenprogramma, een wereldwijd veelgebruikt programma dat is
gebaseerd op de filosofie van de Anonieme Alcoholisten (AA) en
Narcotics Anonymous (NA). De meeste cliënten zijn
Nederlanders; zij kunnen kiezen om naar Thailand te gaan voor een
herstelprogramma van zes weken. In de...

Ouderenzorg

In deze (kredietcrisis)tijd wil de overheid heel streng
bezuinigen. Iedereen weet dat de toenmalige minister-president
Herman Colijn verweten werd dat hij in de dertiger jaren te fors
bezuinigde en dat dit de economische crisis van die tijd
verergerd heeft. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw, toen
het ook niet zo goed ging, werd er minder bezuinigd en meer door
de overheid geleend. De beroemde econoom John Maynard Keynes was
toen...

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide (CO) is een kleur-en reukloos gas. Het is
niet-irriterend en ontstaat van nature bij de onvolledige
verbranding van koolwaterstoffen. Na inademing gaat CO de strijd
aan met zuurstof (O2). Het gevolg daarvan is dat CO
wordt beschouwd als een toxisch gas. Maar mogelijk zijn er
therapeutische effecten aan verbonden.

ATABC2013 Globesitas

Het AT&A-congres Globesitas bracht een brede waaier aan
sprekers samen die up-to-date inzichten over het probleem
(gl)obesitas presenteerden: van de meer vooruitstrevende
reguliere aanpak tot geavanceerde ‘speerpuntwetenschap’ die zijn
tijd vooruit is. Hieronder doen we verslag van de keynote
sprekers.

Omega-3 Top

De ‘omega 3-top’ op 30 mei 2013 in Brussel bracht net als
in 2011 en 2012 tal van experts samen, waaronder de wereldtop op
gebied van onderzoek naar de effecten van
langeketen-omega-3-vetzuren (LC-omega-3: EPA en DHA) op de humane
gezondheid.