Arts, therapeut & apotheker, jaargang 14 (2013), nummer 1

Auto-immuniteit

Immuniteit op het juiste spoor.

Voor een heldere kijk op de auto-immuniteit moeten we het immuunsysteem van hetlichaam goed begrijpen. Het is een complex systeem waarin veel cellen betrokken zijn die in concerto bepalen of een immuunreactie al dan niet moet doorgaan. Stress en hormonen zijn betrokken spelers. Een auto-immuunreactie is niets anders dan een immuunreactie tegen lichaamseigen weefsel. Een goed begrip van dit systeem leert ons dat auto-immuunziekte niet onomkeerbaar hoeft te zijn.

Dossier

In recente decennia werd enorm veel moeite gedaan om het pathogenetische proces van auto-immuunziekten te ontraadselen. Auto-immuniteit is een ingewikkeld, multifactorieel proces: immunologische, genetische, omgevings-, hormonale én neuropsychologische factoren spelen alle een rol in de ‘auto-immuniteit mozaïek’, waarin je door het bos de bomen niet meer ziet … of omgekeerd!

Er zijn thans al meer dan 80 systemische en orgaanspecifieke auto-immuunziekten gedefinieerd, en de cumulatieve...

Auto-immuniteit
De reguliere geneeskunde biedt weinig oplossing, de symptoombehandelingen zijn specifiek uitgewerkt per soort auto-immuunziekte, en met al ruim 80 geregistreerde diagnoses, met veel overlap, is dat een hele uitgebreide medische specialisatie op zich. Maar eigenlijk is de basis van al die verschillende auto-immuunziekten (AIZ) dezelfde: ontsporing van het immuunsysteem. De basis, de first hit, is vaak dezelfde. En dan is het de laatste hit, en de (epi)genetische...
Het verworven immuunsysteem kan zijn afweerreacties zeer verfijnd configureren in functie van de dreiging (antigen) en andere omgevingsfactoren. Dat zien we aan de manier waarop T-cellen zich kunnen ontwikkelen tot verscheidene subtypes: TH1, TH2, TH17, THreg en andere. Die differentiatie is cruciaal in allergische en auto-immunologische ziektebeelden. In dit artikel wordt de invloed van voedingsstoffen besproken op de differentiatie van...
Tand(vlees)gezondheid
Naar schatting 10 tot 15 % van de Nederlanders heeft ernstige parodontitis, een ontstekingsziekte aan het tandvlees. Parodontitis blijft echter in veel gevallen lang onopgemerkt, terwijl het juist belangrijk is er op tijd wat aan te doen. Hygiëne is natuurlijke belangrijk, maar ook moet er rekening gehouden worden met gezonde voeding.
Red yeast rice
Tenzij er sprake is van een erfelijk bepaalde familiaire hypercholesterolemie (FH), is het bijna steeds mogelijk om met een aangepaste levensstijl en een veilig voedingssupplement zoals rode gistrijst een natuurlijk lage cholesterolspiegel te bereiken. De farmaceutische industrie, die miljarden verdient met cholesterolverlagende statines, evenals sommige voorschrijvers, zijn er niet mee opgezet dat een eenvoudig en onschadelijk middel als rode gistrijst in veel gevallen een betere...
Vitamine K2
Studies in grote bevolkingsgroepen hebben aangetoond dat de inname van vitamin K te wensen overlaat, zowel bij kinderen als volwassenen. Een niet-optimale vitamine K-status vanaf jeugdige leeftijd kan verstrekkende gezondheidsrisico’s geven en zou mogelijk het optreden van ‘epidemieën’ als obesitas en diabetes type 2 bij kinderen en (jong) volwassenen mede kunnen verklaren, naast de meer bekende leefstijlfactoren en vitamine D-tekort.
Kruiden en bessen
In Nederland is de kloof tussen reguliere en complementaire geneeskunde nog steeds groot. De laatste jaren wordt het onderscheid tussen regulier en complementair nog eens versterkt door de beperkende maatregelen die zorgverzekeraars en de overheid aan het complementaire veld opleggen. Vele duizenden Nederlanders weten allang hun weg te vinden in het brede aanbod van reguliere en complementaire geneeskunde. Zij kiezen soms voor het een en dan weer voor het ander, al naar gelang...