Antilichaam
Complementaire geneeskunde wordt steeds ...

Complementaire geneeskunde (CAM)
wordt steeds populairder, terwijl de academische wereld het
fenomeen blijft negeren. Dat schrijft de Duitse onderzoeker
Harald Walach in een opiniestuk van het Duitse vakblad
Forschende Komplementärmedizin.1
CAM-onderzoekers hebben minder middelen ter beschikking, omdat de
publieke onderzoeksfondsen bij voorkeur naar technologische of
farmaceutische toepassingen vloeien die zogenaamd winstgevender
zijn. Commerciële motieven spelen hier vaak een rol.
CAM-onderzoek moet het vooral doen met privégelden. Alsof dat nog
niet ondemocratisch genoeg is, worden onderzoeksresultaten vanuit
het CAM-veld steevast gemarginaliseerd. Ze halen de grote media
nooit en ze komen niet aan bod in het curriculum van de
artsenopleiding.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!