Hypnotherapie en prikkelbaardarmsyndroom

Darmgerichte hypnotherapie is een doeltreffende behandeling om de symptomen van prikkelbare darm (PDS) te onderdrukken. Tot deze conclusie kwamen Zweedse wetenschappers die twee studies aan twee verschillende klinieken op touw hadden gezet.

Volgens verdere analyse ondervond de helft van de deelnemers een sterke verbetering in de PDS-symptomen. Bovendien vond 87 % dat hypnotherapie hoe dan ook de moeite waard was. Medicatiegebruik was gedaald bij diegenen die gunstige effecten ondervonden en 73 % gebruikte de techniek na gemiddeld vier jaar nog steeds. Dit is een bevestiging dat de effecten van hypnotherapie duurzaam zijn.

Beste bezoeker

Gelieve u aan te melden om dit artikel te lezen. Registreer u hier, snel en gratis!