Een andere kijk op auto-immuniteit

In recente decennia werd enorm veel moeite gedaan om het pathogenetische proces van auto-immuunziekten te ontraadselen. Auto-immuniteit is een ingewikkeld, multifactorieel proces: immunologische, genetische, omgevings-, hormonale én neuropsychologische factoren spelen alle een rol in de ‘auto-immuniteit mozaïek’, waarin je door het bos de bomen niet meer ziet … of omgekeerd!

Er zijn thans al meer dan 80 systemische en orgaanspecifieke auto-immuunziekten gedefinieerd, en de cumulatieve last ervan is substantieel, zowel individueel, medisch als financieel. En er wordt verwacht dat de incidentie ervan enkel zal stijgen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!