Arts, therapeut & apotheker, jaargang 13 (2012), nummer 3

Dossier

Omega-3 en depressie

Diverse studies geven aan dat er een relatie bestaat tussen omega-3-vetzuren en depressie, een probleem dat zich regelmatig voordoet bij ouderen. Depressiviteit bij ouderen komt veelvuldig voor en brengt de nodige kosten met zich mee.

Ayurveda en depressie

Het moderne leven van vandaag de dag brengt voor veel mensen spanning en stress met zich mee. We leven in een wereld die snel is, een overdaad aan informatie op ons spuwt, en in zekere zin ook gevaarlijk is of kan zijn. Anders dan voor een mens in de oertijd, die op elk moment een gevaarlijk dier tegen kan komen, maar zeker niet minder gevaarlijk. Wat te denken van een ritje in een auto met 120 km/u? Eén verkeerde beweging van onszelf of een andere verkeersdeelnemer kan onze dood betekenen...

Dwangstoornis

Mensen met een obsessieve-compulsieve stoornis kunnen baat hebben bij (aanvullende) orthomoleculaire therapie. Alhoewel wetenschappelijk onderzoek naar het effect van suppletie bij obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) in de kinderschoenen staat, laten verschillende (pre)klinische studies positieve effecten zien van voedingsstoffen en kruiden die een gunstige invloed hebben op de serotonerge en glutamaterge neurotransmissie.1 In dit kader is de werkzaamheid van onder meer inositol...

Foliumzuur

Uit onderzoek is gebleken dat bij patiënten met depressieve klachten de folaatspiegels vaak verlaagd zijn. Een foliumzuurtekort gaat gepaard met ernstigere klachten en een slechtere reactie op de behandeling met antidepressiva. Het verbeteren van de folaatinname en andere B-vitaminen zou mogelijk depressieve gevoelens verlichten.

Unipolaire depressie volgens Michael Maes

Rond 1990 ontwikkelde zich (vooral onder impuls van professor Maes) het inzicht dat depressie geen op zichzelf staande ‘psychiatrische’ pathologie is, maar vooral gemedieerd wordt door inflammatie en celgemedieerde immuunactivatie (CMI). Die spelen ook een rol in de etiologie van de begeleidende symptomen zoals anhedonie, angststoornissen, ziektegedrag, vermoeidheid en andere somatische symptomen, tot zelfs (milde) cognitieve stoornissen.

Moringa

Het klinkt als een sprookje, dat uit een schatkist is opgediept. Een wonderlijke boom die door wetenschappers is ‘herontdekt’ en gedoopt tot ‘plant met de meeste vitamines op aarde’.1 De boom in kwestie, waarvan de bekendheid op dit moment net zo snel lijkt te groeien als de boom zelf, is internationaal bekend onder de naam Moringaoleifera. Moringa is een oeroude boom die van oudsher in het Himalayagebied van India, en volgens andere bronnen ook...

Omega-3 en dementie

Opnieuw zijn er aanwijzingen verkregen voor een lager risico op het krijgen van de ziekte van Alzheimer door de consumptie van omega-3-vetzuren (EPA en DHA) uit vis. Dit laat een recent gepubliceerde studie zien, waarin werd gezocht naar eventuele verbanden tussen de dagelijkse nutriënten-inname en voorspellende markers voor de ziekte van Alzheimer.1

Anthocyanen

De naam anthocyanen is ontleend aan het Oud-Grieks. Anthos betekent bloem en kyanos blauw, letterlijk dus: blauwe bloemen. Het betreft kleurstoffen, welke in de vacuolen van planten voorkomen en waarvan de kleur onder invloed van de pH variabel is: zij hebben een rode, paarse of blauwe kleur. De anthocyanen behoren tot de zogenaamde flavonoïden en meer expliciet tot de fenolische flavonoïden. Erg bekend uit rode wijn bijvoorbeeld zijn de anthocyanen: cyanidine, delfinidine...

Spirulina

In schril contrast met de gestage toename van de gemiddelde levensverwachting van de mens gedurende de laatste decennia, staat de afname van zijn levenskwaliteit. Want steeds meer en op jongere leeftijd grijpen degeneratieve aandoeningen zoals diabetes type 2, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, kanker, niet-alcoholische steatohepatitis en maculaire degeneratie om zich heen, terwijl synthetische cholesterol- en bloeddrukverlagers en verfijnde chirurgische...