Anthocyanen
Anthocyanen
Een monografie

De naam anthocyanen is ontleend aan het Oud-Grieks. Anthos betekent bloem en kyanos blauw, letterlijk dus: blauwe bloemen. Het betreft kleurstoffen, welke in de vacuolen van planten voorkomen en waarvan de kleur onder invloed van de pH variabel is: zij hebben een rode, paarse of blauwe kleur. De anthocyanen behoren tot de zogenaamde flavonoïden en meer expliciet tot de fenolische flavonoïden. Erg bekend uit rode wijn bijvoorbeeld zijn de anthocyanen: cyanidine, delfinidine, peonidine, petunidine en malvidine. (Bronnen: de Engelstalige Wikipedia en referentie 1)

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!