Unipolaire depressie volgens Michael Maes
The neuroprogressive hypothesis of depression
Unipolaire depressie volgens Michael Maes

Rond 1990 ontwikkelde zich (vooral onder impuls van professor Maes) het inzicht dat depressie geen op zichzelf staande ‘psychiatrische’ pathologie is, maar vooral gemedieerd wordt door inflammatie en celgemedieerde immuunactivatie (CMI). Die spelen ook een rol in de etiologie van de begeleidende symptomen zoals anhedonie, angststoornissen, ziektegedrag, vermoeidheid en andere somatische symptomen, tot zelfs (milde) cognitieve stoornissen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!