Spirulina
Spirulina in de preventie van en ondersteuning bij degeneratieve aandoeningen

In schril contrast met de gestage toename van de gemiddelde levensverwachting van de mens gedurende de laatste decennia, staat de afname van zijn levenskwaliteit. Want steeds meer en op jongere leeftijd grijpen degeneratieve aandoeningen zoals diabetes type 2, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, kanker, niet-alcoholische steatohepatitis en maculaire degeneratie om zich heen, terwijl synthetische cholesterol- en bloeddrukverlagers en verfijnde chirurgische technieken niet voor de gewenste afname van hart- en vaatziekten zorgen. Een gezonde en gevarieerde voeding blijft ontegensprekelijk één van de belangrijkste maatregelen in de preventie van ziekte. In deze strategie past perfect spirulina, een geconcentreerde ‘groene supervoeding’, die op verschillende terreinen een bewezen beschermende werking uitoefent.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!