Eenzaamheid beïnvloedt darmmicrobiota

Een divers darmmicrobioom kan je helpen om wijsheid te verwerven en eenzaamheid af te weren. Of is het juist andersom? Onderzoekers van de University of California San Diego School of Medicine toonden een verband aan, maar deze vraag kunnen ze (nog) niet beantwoorden.

Bij deze studie waren 187 deelnemers in de leeftijd van 28 tot 97 jaar betrokken, die gevalideerde metingen op het gebied van van eenzaamheid, wijsheid, mededogen, sociale steun en sociale betrokkenheid voltooiden. De microbiële darmdiversiteit in hun fecale monsters werd met behulp van 16SrRNA-sequencing op twee manieren gemeten: alfadiversiteit, dat verwijst naar de ecologische rijkdom van microbiële soorten binnen elk individu, en bètadiversiteit, verwijzend naar de verschillen in de samenstelling van de darmmicrobiota tussen individuen.

De onderzoekers ontdekten dat lagere niveaus van eenzaamheid en hogere niveaus van wijsheid, mededogen, sociale steun en betrokkenheid verband hielden met een grotere fylogenetische rijkdom en diversiteit van het darmmicrobioom.

De relatie tussen eenzaamheid en microbiële diversiteit was vooral sterk bij oudere volwassenen, wat suggereert dat oudere volwassenen mogelijk bijzonder gevoelig zijn voor gezondheidsgerelateerde gevolgen van eenzaamheid. Aan de andere kant kunnen sociale steun, mededogen en wijsheid bescherming bieden tegen eenzaamheidsgerelateerde instabiliteit van het darmmicrobioom, aldus de onderzoekers.

De complexiteit van het onderwerp en de beperkingen van de studie, zoals het ontbreken van gegevens over de sociale netwerken, de voeding en de mate van objectief sociaal isolement versus subjectieve meldingen van eenzaamheid, pleiten voor grotere, langere studies. Ze concluderen: eenzaamheid kan leiden tot veranderingen in het darmmicrobioom of, omgekeerd, veranderingen in het darmmilieu kunnen een persoon vatbaar maken voor eenzaamheid. Een gezonde, diverse darmmicrobiota kan de negatieve effecten van chronische stressoren opvangen of helpen bij het beïnvloeden van sociaal gedrag dat wijsheid dan wel eenzaamheid bevordert.

Verschenen in de nieuwsbrief van 4 juni 2021