Psilocybine is effectief tegen alcoholverslaving

Aan studies naar de medicinale effecten van recreatief gebruikte drugs is opnieuw een veelbelovend hoofdstuk toegevoegd: psilocybine helpt tegen excessief alcoholgebruik. De stof komt voor in een bepaald type paddenstoelen (paddo’s) en is bekend van zijn hallucinogene en psychedelische werking. Psilocybine blijkt, indien gecombineerd met psychotherapie, mindering met alcohol gunstig te beïnvloeden. De Amerikaanse onderzoekers spreken van een ‘robuuste afname’.

Aan de dubbelblinde RCT namen 95 zware drinkers deel, met een gemiddelde leeftijd van 46 jaar. Zij hadden allen volgens het psychiatrische classificatiesysteem een DSM-IV-diagnose op basis van alcoholafhankelijkheid en kenden ten minste vier dagen van zwaar drankgebruik in de maand voorafgaand aan het onderzoek. Zij volgden twaalf weken psychotherapie en kregen tweemaal, in week vier en week acht, psilocybine of placebo toegediend. In de eerste sessie namen 49 deelnemers een dosis psilocybine van 25 mg/70 kg en in de tweede sessie 25-40 mg/70 kg. De 46 anderen kregen een actief placebo, dat door het optreden van bijwerkingen bij hen eerder de indruk van werkzaamheid kon geven. Het betrof het antihistaminicum difenhydramine, toegediend in doses van respectievelijk 50 mg (eerste sessie) en 50-100 mg (tweede sessie).

De primaire uitkomst was het al dan niet optreden van een daling in het aantal dagen met zwaar alcoholgebruik, welke acht maanden na de eerste dosis werd beoordeeld. Het percentage dagen van zwaar gebruik bedroeg toen 9,7% in de psilocybine-groep en 23,6% in de placebogroep – een verschil van 13,9%. Ook de gemiddelde alcoholconsumptie per dag was lager in de behandelgroep.

Ernstige bijwerkingen door psilocybine deden zich niet voor, maar in de conclusies wordt wel vermeld dat dat niet in elke context zo hoeft te zijn. De medische setting waarin de studie plaatsvond en de professionele begeleiding daarbij zijn dus een voorwaarde om te concluderen dat psilocybine veilig kan worden toegepast.

Verschenen in de nieuwsbrief van 22 september 2022