Vitamine D en calcium kunnen positieduizeligheid verminderen

Wat doen vitamine D en calcium tegen vertigo of draaiduizeligheid? Zuid-Koreaanse wetenschappers menen dat deze stoffen van nut zijn bij terugkerende aanvallen van benigne paroxismale positie-duizeligheid (BPPD), een vorm die optreedt na bepaalde hoofdbewegingen. De conclusie is gebaseerd op een in ziekenhuizen uitgevoerde RCT.

Het onderzoek vond plaats tussen december 2013 en mei 2017 onder 1.050 patiënten in een achttal ziekenhuizen. Van hen vormden er 518 de referentiegroep en wanneer hun vitamine D-waarde beneden de 50 nmol/l lag, namen zij gedurende een jaar tweemaal daags 10 mcg vitamine D en 500 mg calciumcarbonaat. De 532 deelnemers in de observatiegroep kregen geen supplementen.

Alle deelnemers hadden voorafgaande aan de studie een succesvolle behandeling ondergaan met canaliet-repositiemanoeuvres. Dat is een methode waarbij middels een bepaalde handgreep geprobeerd wordt de los zwevende en duizeligheid veroorzakende oorsteentjes (canalieten) te verplaatsen naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. Deze steentjes kunnen dan niet meer leiden tot duizeligheid. Het is de enige werkende behandeling, maar de klachten komen vaak weer terug. Daarom werd de mogelijkheid bestudeerd om de zogeheten annual recurrence rate (ARR) terug te dringen.

De ARR was bij degenen die supplementen namen gemiddeld 0,83 keer per persoonsjaar en bij de niet-gebruikers 1,10 keer. Dat betekende een significante reductie van 24%. Mensen met een hogere vitamine D-deficiëntie bij aanvang profiteerden hier het meest van. Het aandeel van de patiënten met terugkerende BPPD was in de interventiegroep 37,8% en in de observatiegroep 46,7%. Er traden slechts bij een klein aantal mensen wat ongewenste bijeffecten op, het meest in de interventiegroep.

Verschenen in de nieuwsbrief van 6 november 2020