Eieren als puzzelstuk in dementiepreventie

Eieren bevatten veel voedingsstoffen die gunstig zijn voor het brein. Onderzoek doet tevens vermoeden dat eieren een gunstig effect kunnen hebben op het voorkomen van dementie. Er zijn echter ook studies die dat tegenspreken. Kan het eten van eieren een rol spelen bij preventie van dementie?

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!