Porties in zicht
Verandering van eetgewoontes door inzicht in eetgedrag

Hoe kan je er als zorgverlener zeker van zijn dat je cliënt je woorden op de juiste manier interpreteert? Heel belangrijk, want om een therapie te laten slagen, moet de cliënt wel goed begrijpen wat je zegt. Misvattingen kunnen namelijk verborgen zijn in de kleinste details. Bijvoorbeeld als de cliënt een ander beeld heeft bij bepaalde woorden of begrippen dan je geneigd bent te denken. Wat de een ‘normaal’ vindt, kan voor de ander heel uitzonderlijk zijn en wat voor iemand ‘een beetje’ is, kan voor de ander heel veel zijn. Wat verstaat iemand bijvoorbeeld onder ‘een handje’ noten, ‘een lepeltje’ honing of ‘een stukje’ kaas?

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!