Kinderobesitas
Obesitas bij kinderen
Ondanks vele onderzoeken en initiatieven is de zorg voor kinderen met obesitas nog niet goed op orde, stelt Jutka Halberstadt, psycholoog en onderzoeker van overgewicht en obesitas in zowel wetenschap (Vrije Universiteit) als beleid (Partnerschap Overgewicht Nederland, PON). Eén van de beperkingen in de huidige zorg is dat het gaat om tijdelijke hulp: het ontbreekt aan nazorg. ‘Obesitas is niet iets wat je eventjes behandelt. Het is een chronische ziekte, die dus ook op die manier moet worden benaderd, net als bijvoorbeeld diabetes. Er is nu geen sluitende ketenaanpak, en vaak gaat het om een interventie die niet ‘evidence-based’ is,’ betoogt de onderzoeker.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!