Lectine als fytonutriënt of als antinutriënt?
Lectinen
Antinutriënt versus fytonutriënt

Het lectinevrije dieet, het is de nieuwste rage. Zoals menige rage te kort door de bocht vliegt, zo is het met lectinevrij gesteld. Vele argumenten ondermijnen de theorie dat lectinen pro-inflammatoir of ziekmakend zijn. Maar zoals altijd is er een streepje waarheid te vinden in de medische literatuur. Toxicologie en bioactiviteit van lectinen passeren hier de revue.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!