Invloed van landbouw op voedingswaarde
Bodemverarming als mogelijke oorzaak van voedingstekorten

Verkeerde voedingsgewoonten vormen slechts één stadium in de weg waarlangs ziekteprocessen in gang worden gezet. Voor de gebrekkige voorziening in nutriënten, die aan deze processen mede ten grondslag ligt, moeten we terug naar de grond waar ons voedsel vandaan komt. Ligt daar de oorsprong van verarmde voeding? En zo ja, kan biologisch produceren daar verandering in brengen?

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!