Evidence-base voor nutritionele psychiatrie
Bewijsvoering voor voeding bij psychische ziekte nog beperkt

Aan de betekenis van voeding voor de lichamelijke gezondheid ligt een sterke wetenschappelijke basis ten grondslag, maar deze is veel minder solide ten aanzien van de psychische gezondheid. Dat is wat vooral opvalt in het lijvige rapport Voeding en psychische gezondheid gedurende de levensloop dat onlangs verscheen op aanvraag van ZonMw. Volgens de onderzoekers, van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit in Heerlen, zijn er veel hiaten in de kennis over de relatie voeding-psyche. Toch zijn sommige bevindingen veelbelovend.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!