Neuro-inflammatie en de interactie met het microbioom

Neuro-inflammatie is een complexe immuunrespons in het centrale zenuwstelsel die geassocieerd wordt met verschillende neurologische aandoeningen, waaronder neurodegeneratieve ziekten en stemmingsstoornissen. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat neuro-inflammatie niet alleen wordt beïnvloed door endogene factoren. Ook exogene invloeden spelen een rol, zoals het microbioom, neurotransmitters, geneesmiddelen, supplementen en de fijnstof in de lucht die we dagelijks inademen. Het belang van de darm-hersenas (de connectie tussen darmen en hersenen) voor het handhaven van het evenwicht in de hersenen (homeostase) wordt al lang erkend. In de afgelopen twintig jaar is echter gebleken dat de microbiota (de biljoenen micro-organismen in en op ons lichaam) een van de belangrijkste regulatoren is van deze darm-hersenas. Voor een optimaal functioneren van darmen en hersenen is een aantal leefstijl- en voedingsmaatregelen van belang.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!