De rol van vitamine D bij diabetes type 2

Voeding en diabetes mellitus zijn onlosmakelijk verbonden. Er vindt dan ook veel onderzoek plaats naar het effect van voeding op diabetes type 2. Daarbij gaat het niet alleen om voedingspatronen1, maar ook macronutriënten1 en micronutriënten. Vitamine D wordt veelvuldig onderzocht. Alleen al in 2019 verschenen er meer dan 500 publicaties over. Maar wat is precies de relatie tussen vitamine D en diabetes? En is deze vitamine de innovatieve, kostenefficiënte preventieve oplossing waar de markt naar op zoek is? Of is suppletie zinvol als behandeling? Een aantal overzichtsartikelen geeft antwoord op deze vragen.2,3,4,5,6

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!