Bier in de middeleeuwen
Dorst in de middeleeuwen: water of voedzaam bier?

Documentaires, schoolboeken en musea prediken allemaal dezelfde boodschap: in de middeleeuwen dronken mensen bier omdat water vervuild was. We veronderstellen dat in steden onhygiënische toestanden heersten: grachten als open riolen. In de middeleeuwen vond men water als drank echter helemaal niet verdacht, er bestonden andere redenen om voor bier te kiezen.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!