Voedingsgeneeskunde, jaargang 19 (2018), nummer 1

Dossier: onvruchtbaarheid

Dossier

Begeleiding bij onvruchtbaarheid

Vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen kunnen afstand van het eigen lichaam ervaren. Iris Mulder begeleidt vrouwen voor, tijdens en/of na de zwangerschap. Ze leert vrouwen met een kinderwens om signalen te herkennen en het vertrouwen terug te krijgen in de werking van het lichaam.

Onvruchtbaarheid complementair

Zelf wel iets kunnen doen, als zwanger worden gewenst is, maar niet lukt. Dat is wat vruchtbaarheidsarts Mathilde Kuijpers haar patiënten graag meegeeft. Door de leefstijl aan te passen is er winst te behalen in gezondheid en vruchtbaarheid. “De juiste nutriënten en micronutriënten zijn noodzakelijk om hormonen op een goede manier te activeren en de-activeren. Maar ook rust in het spijsverteringsstelsel brengt rust in je immuunsysteem.”

Voeding en onvruchtbaarheid

Voeding moeten we beschouwen als een vruchtbaarheidsfactor. Steeds meer evidentie laat zien dat de vruchtbaarheid van de man samenvalt met wat hij eet. Dat laat ook een bespreking van afzonderlijke voedingsstoffen uitschijnen: vele vormen een klein radertje in de complexe ontwikkeling van zaadcellen. De meeste therapieën met voedingssupplementen richten zich op oxidatieve stress en/of bescherming van de celmembranen. Kruiden hebben ook potentieel, zoals blijkt uit een handvol studies.

Onvruchtbaarheid en chemicaliën

Endocriene hormoonverstoorders zijn controversieel omdat ze als oorzaak van de dalende vruchtbaarheid aangehaald worden. Onderzoek toont ons inderdaad een groot aantal onrustwekkende bevindingen. Toch is het geen uitgemaakte zaak. Dit artikel gaat in op de argumenten pro schadelijk effect van hormoonverstoorders en waarom de zaak nog niet beklonken is.

Onvruchtbaarheid meer dan IVF

Onvrijwillige kinderloosheid is geen ziekte. Het kan een existentieel probleem zijn dat raakt aan de zin van het leven. Het krijgen van kinderen lijkt een vanzelfsprekendheid, een recht. Van dat recht willen mensen gebruik maken als ze er klaar voor zijn. Helaas zijn steeds meer paren er pas zo laat klaar voor, dat het wachten hun vruchtbaarheid negatief beïnvloedt. Gemiddeld krijgen Nederlandse vrouwen hun eerste kind op een leeftijd van 29,6 jaar, we staan in de wereldtoptien van oudere...

Koper als voedingsstof

Waarom kan bij een te lage koperstatus het koperniveau in het serum toch nog normaal zijn? De oplossing voor deze paradox ligt in de relatie tussen koper en zink, en de manier waarop koper in het bloed behandeld wordt. Weinig enzymen hebben koper nodig, maar die enzymen vervullen belangrijke functies. De koperbehoefte is nog voorwerp van discussie.

Bier in de middeleeuwen

Documentaires, schoolboeken en musea prediken allemaal dezelfde boodschap: in de middeleeuwen dronken mensen bier omdat water vervuild was. We veronderstellen dat in steden onhygiënische toestanden heersten: grachten als open riolen. In de middeleeuwen vond men water als drank echter helemaal niet verdacht, er bestonden andere redenen om voor bier te kiezen.

Boswellia of wierookhars

Van oudsher worden tenminste drie soorten (Boswellia sacra, Boswellia serrata, Boswelia frereana) beschouwd als echte wierook (frankincense) producerende bomen Er zijn ongeveer 25 soorten plantextracten die behoren tot het geslacht boswellia. De fraaie boswelliaboom groeit in heuvelachtige gebieden in India, Noord-Afrika en het Midden-Oosten (Sidduqui 2011).