Voedingsgeneeskunde, jaargang 24 (2023), nummer 5

hart en vaten

Dossier

Boezemfibrilleren, ook wel atriumfibrilleren (AF) genoemd, is de meest voorkomende hartritmestoornis in de westerse wereld. In Nederland alleen al zijn er ruim 370.000 mensen met deze ritmestoornis en jaarlijks komen er 45.000 mensen bij. De ziekte gaat gepaard met aanzienlijke klachten voor de patiënt, zoals hartkloppingen, duizeligheid, vermoeidheid, kortademigheid en pijn op de borst. Bovendien verhoogt boezemfibrilleren de kans op het ontwikkelen van een beroerte en hartfalen.

Een van de eerste metingen bij hart- en vaatproblemen: het cholesterol. Vaak gevolgd door het uitschrijven van medicijnen die het cholesterolgehalte verlagen. Maar deze werkwijze is achterhaald, zegt cardioloog Marc Waskowsky. In zijn spreekuur worden er liever geen cholesterolpillen meer voorgeschreven, maar wordt er naar leefstijl gekeken – en dan met name naar de hoeveelheid koolhydraten die de patiënt eet.

Cardiovasculair risicomanagement is een veelvoorkomende bezigheid in de (huisarts)praktijk. Risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) zijn grotendeels gelijk tussen mannen en vrouwen en bestaan uit metabole factoren (waaronder overgewicht en diabetes), leefstijlfactoren (zoals roken en voeding) en psychosociale factoren, waaronder depressie. Ook mensen met hypertensie, een verhoogd triglyceridengehalte in het bloed, nierschade en reuma hebben een groter risico op HVZ.1,2 Een...

Er bestaat toenemende wetenschappelijke consensus over het gegeven dat het darmmicrobioom van mensen met coronaire hartziekte verschilt van dat van gezonde individuen. Ook ontstaat er steeds meer inzicht over het verband tussen de darmmicrobiota en de risicofactoren voor coronaire hartziekte, zoals obesitas, diabetes, dyslipidemie en hypertensie. Een van de belangrijkste manieren waarop het darmmicrobioom met zijn gastheer interageert, is via de productie van metabolieten. Deze metabolieten...

Ook wij moesten hard lachen: de uitzending van onnavolgbare Arjen Lubach op dinsdagavond 12 september bij de VPRO.1 Hierin een schat aan informatie rondom de evergreen: ‘supplementen: je hebt ze niet nodig en ze kunnen nog gevaarlijk zijn ook’.2,3 Dat wordt toekomstige dokters op school geleerd, een treurige uitkomst van de gemiddeld 29 (bereik: 5,5 tot 77) uur ‘voeding’ die ze tijdens hun zesjarige studie hebben genoten.4,5

De gemiddelde suikerinname in Nederland is te hoog en dat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Als reactie daarop is er een toenemende belangstelling voor zoetstoffen, die suiker kunnen vervangen. Suiker en suikervervangers zijn beide heerlijk zoet, maar wat zijn nu de verschillen en hoe veilig zijn ze?

Brandend maagzuur (gastro-oesofageale reflux) is een van de meest voorkomende gastro-intestinale aandoeningen.1 Typische symptomen zijn pijn en een branderig gevoel achter het borstbeen - ‘heartburn - en oprispingen van maagzuur. Het terugvloeien van maagzuur in de slokdarm is een normaal fysiologisch proces. Gemiddeld staat de slokdarm dagelijks gedurende een uur bloot aan maagzuur. Bij 10-20% van de algemene bevolking leidt dit echter tot klachten. De oorzaak is...

Het dertigste Orthica Health Science Congres vond plaats op 14 september 2023 in de Flint te Amersfoort. Het thema was ‘chronische pijn en de kracht van het brein’. Onder voorzitterschap van de bevlogen Rogier Hoenders - sinds dit jaar bijzonder hoogleraar zingeving, leefstijl en geestelijke gezondheid - werd een interessant en afwisselend programma gepresenteerd aan in totaal 250 deelnemers, die zowel fysiek als online aanwezig waren. Een verslag van enkele inzichten van de dag.

Onze samenleving draait non-stop, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Onregelmatige werktijden, waaronder nachtwerk, zijn hierdoor gewoon geworden. Van de zorg tot luchtvaart en van industrie tot veiligheidsdiensten: in Nederland werken ongeveer 1,2 miljoen mensen ’s nachts.1 Went het lichaam hieraan? Nee, voor het lichaam is deze onregelmatigheid niet zo vanzelfsprekend. Hoe zit dat? En wat is de rol van voeding? Van de theorie naar de praktijk.

Het is onvoorstelbaar hoeveel onderwerpen zijn gerelateerd aan voeding. Iets wat je je pas goed realiseert als je dit boek hebt doorgebladerd. Het is opgebouwd aan de hand van zes thema’s, waaronder de fysiologie van voeding, preventie, onderzoek, voedingsgerelateerde aandoeningen en ziektes. Dat lijkt heel overzichtelijk, maar elk thema is vervolgens opgedeeld in een waaier van uiteenlopende voedingsonderwerpen. Van voedingsonderzoek, -gedrag en -richtlijnen tot microbioom, spierfunctie en...

Bij vele neurodegeneratieve ziekten ontstaan eiwitaggregaten, die dan direct de schuld krijgen van het ziektebeeld. Beter is het om de ware oorzaak van aggregaatvorming te achterhalen. In dit artikel wordt de verklaring bij autofagie gezocht, die een beter celfysiologisch inzicht geeft in de vorming van aggregaten. Enkele voedingsgerelateerde therapieën worden aangehaald.