Diagnostiek rondom hart- en vaatziekten in de complementaire praktijk

Cardiovasculair risicomanagement is een veelvoorkomende bezigheid in de (huisarts)praktijk. Risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) zijn grotendeels gelijk tussen mannen en vrouwen en bestaan uit metabole factoren (waaronder overgewicht en diabetes), leefstijlfactoren (zoals roken en voeding) en psychosociale factoren, waaronder depressie. Ook mensen met hypertensie, een verhoogd triglyceridengehalte in het bloed, nierschade en reuma hebben een groter risico op HVZ.1,2 Een rode draad door al deze factoren is het bestaan van (laaggradige) ontsteking en een verhoogde productie van vrije radicalen. Dit biedt goede aanknopingspunten voor diagnostiek rondom HVZ in de complementaire praktijk.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!