Voedingsgeneeskunde, jaargang 23 (2022), nummer 1

Zwangerschap

Dossier

Gezondheidsschade door vroeggeboorte betreft niet alleen het onvolgroeide kind dat ter wereld komt, maar ook de moeder. Onderzoek laat zien dat vooral gevolgen op het gebied van hart- en vaatziekten zich over een groot aantal jaren doen gelden. Zelfs werd vastgesteld dat nog tot minimaal veertig jaar na de vroeggeboorte vrouwen met onvoldragen zwangerschap een verhoogd risico hebben op sterfte.

TCM bij zwangerschap

Het is best opmerkelijk. Het aantal artsen en verpleegkundigen dat zich als cliënt bij haar groepspraktijk aanmeldt, neemt de laatste twee jaar met forse schreden toe. Het zijn vooral vrouwen met zwangerschapsklachten of een kinderwens. Dertien jaar geleden startte Daniëlle Willems in Utrecht een praktijk voor Traditionele Chinese Vrouwengeneeskunde. Inmiddels bestaat haar team uit vier therapeuten en ze hebben het razend druk. Wat maakt hun manier van werken zo bijzonder?

Foliumzuur tijdens de zwangerschap

De Gezondheidsraad adviseert zwangere vrouwen om minstens vier weken voor de bevruchting tot en met de tiende week van de zwangerschap dagelijks, als aanvulling op de voeding, 400 mcg foliumzuur te nemen in de vorm van een voedingssupplement. Hiermee kunnen zwangere vrouwen de kans op neuraalbuisdefecten (open ruggetje, open schedel, waterhoofd) met naar schatting 69% verkleinen.1 Maar welke foliumzuurvorm heeft de voorkeur?

Hoe zwangerschapscomplicaties voorkomen?

Iedereen hoopt natuurlijk op een probleemloze zwangerschap. Helaas kunnen zich tijdens de zwangerschap verschillende complicaties voordoen, zoals hoge bloeddruk, diabetes, depressie of een vroeggeboorte. Deze problemen kunnen nadelige gevolgen hebben voor zowel het kind als de moeder. Kunnen zwangerschapscomplicaties worden voorkomen door middel van voeding en suppletie?

Het gebruik van medicatie tijdens de zwangerschap is niet altijd te voorkomen, bijvoorbeeld als de vrouw reeds vóór de zwangerschap een chronische ziekte heeft. Men dient dan, indien mogelijk, de medicatie vooraf zó in te stellen of te veranderen dat het foetale risico zo klein mogelijk is. Men dient steeds af te wegen of het ziektebeeld zelf meer schade voor de vrucht teweeg kan brengen dan het geneesmiddel en op basis hiervan een verantwoorde keuze te maken. In onze praktijk krijgen we...

Fyto en opvliegers

Opvliegers zijn een kenmerkende klacht tijdens de overgang. De mechanismen achter het ontstaan van opvliegers zijn niet enkel terug te voeren op veranderingen in de oestrogeenhuishouding. Er zijn namelijk grote interindividuele verschillen in frequentie en ernst van klachten die niet geassocieerd zijn met de oestrogeenspiegels. Voorbeelden van vaak genoemde factoren met een negatief effect op het klachtenniveau zijn stress, alcoholgebruik en pittig eten. Dat zijn niet-hormoongerelateerde...

Vitamine D inzetten tegen covid-19

In het overheidsbeleid rond COVID-19, gesteund door het dominerende segment uit de medische en wetenschappelijke wereld, zijn leefstijl en voeding al bijna twee jaar de grote afwezige. Dit wegkijken van de mogelijk belangrijkste wapens tegen de pandemie wordt niet ondersteund door medisch onderzoek. Zo bestaan van een reeks voedingsstoffen afdoende aanwijzingen dat ze deel kunnen uitmaken van preventie en behandeling. Bovenal geldt dat voor vitamine D, waaraan dit eerste deel is gewijd. In...

Amerikaanse onderzoekers hebben in drie reeksen de effecten van negen extracten van kruiden op patiënten met het Golfsyndroom met elkaar vergeleken. Het Golfsyndroom is een complex van symptomen die bij ex-militairen na de Golfoorlog (1990-1991) optraden. Van alle extracten was eerder een ontstekingsremmende activiteit beschreven, in vitro dan wel in vivo. In de drie verkennende studies werden van elk extract twee doses getest. Kurkuma en resveratrol gaven de beste...

De haringkraam tegenover de apotheek heette in Joure in de zeventiger jaren al de ‘Gezonde apotheek’. Toch duurde het nog tot 2021 voordat Utrechtse farmacologen een lijst van celreceptoren opstelden waarvan bekend is dat ze zowel actief werken met bepaalde medicijnen als met voedingsstoffen. Wij van voedingsmedicijn zouden bijna zeggen: logisch, toch! Voor veel farmaceuten en medici was dit lange tijd zeker niet het geval en ook wij hebben het nooit kunnen bewijzen.

Vrienden worden met je lijf

Maar weinig mensen hebben contact met hun lijf, wat zoiets betekent als écht voelen en naar de signalen ervan luisteren. In plaats daarvan zijn we vooral geneigd het te bekritiseren. Niet verstandig, want lichaamsbewustzijn is van levensbelang voor de gezondheid. Rebalancer en auteur Lisette Thooft weet dat met dit boek goed duidelijk te maken. ‘Is je lichaam je vreemd, dan word je kwetsbaarder voor ziektes, aandoeningen en ongelukken,’ schrijft ze. Omdat het zich gedraagt als een voelend en...

Ketogeen vs. mediterraan

Vanwege de groeiende prevalentiecijfers is dementie een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de volksgezondheid. Er is steeds meer interesse voor ketogene diëten en de positieve effecten van ketosis bij mensen met dementie worden vaak besproken. Is het verstandig om ketogene diëten te adviseren bij dementie?

Vitamine K en parkinson

Vitamine K2 lijkt een rol te spelen in de progressie van de ziekte van Parkinson. Klinisch onderzoek laat zien dat de ernst van de klachten verband houdt met de K2-serumconcentratie. Experimenteel onderzoek biedt inzicht in de mogelijke werkingsmechanismen van vitamine K2 op het herstel van mitochondrie-disfunctie en neuro-inflammatie.

Glycemische index van volkoren

Brood is bij ons diep verankerd basisvoedsel. Wel of niet wenselijk vanuit het paleolithische standpunt, dat laten we buiten beschouwing. De focus ligt hier op glycemische kwaliteit. Want hoezeer gezondheidsrichtlijnen ook over volkorenbrood prediken, het is een type brood dat zijn glans verloren heeft.