Vroeggeboorte en cardiovasculaire risico's voor de moeder

Gezondheidsschade door vroeggeboorte betreft niet alleen het onvolgroeide kind dat ter wereld komt, maar ook de moeder. Onderzoek laat zien dat vooral gevolgen op het gebied van hart- en vaatziekten zich over een groot aantal jaren doen gelden. Zelfs werd vastgesteld dat nog tot minimaal veertig jaar na de vroeggeboorte vrouwen met onvoldragen zwangerschap een verhoogd risico hebben op sterfte.

Beste bezoeker, u heeft geen toegang.

Enkel (web)abonnees hebben toegang tot tijdschriftartikelen. Het webabonnement is nog in de maak.

U kunt zich wel alvast (gratis) registreren en tal van andere webartikelen raadplegen!