Arts, therapeut & apotheker, jaargang 16 (2015), nummer 2

Virussen

Epidemisch venijn

Dossier

Etherische oliën, soms ook wel essentiële oliën genoemd, zijn een beetje het stiefkind in de (natuurlijke) geneeskunde. Ondanks de enorme verscheidenheid aan eigenschappen en toepassingsmogelijkheden blijft het gebruik vrij beperkt, dit in tegenstelling tot fytotherapie en homeopathie. Onbekend is onbemind. Etherische oliën zijn eigenlijk best bekend en meest gebruikt als ‘geurtjes’, in de cosmetica, eerder dan als echt therapie- en preventiemiddel.

Antivirale medicatie kan succesvol het hiv-virus in het lichaam onderdrukken. In eerste instantie is de rol van voedingssupplementen dus beperkt. Ze worden wel belangrijker naarmate de neveneffecten van medicatie gaan doorwegen, die immers levenslang genomen moet worden. Hiv wordt steeds minder een kwestie van infectie, maar van ontsteking. Voor probiotica liggen de argumenten voor het rapen. Twee andere belangrijke onderzoekspistes zijn die van tryptofaan en oxidatieve stress. Rond kruiden...

Herpes zoster en postherpetische neuralgie zijn vervelende aandoeningen, die vooral mensen boven 50 jaar treffen. Wat is bekend over de risicofactoren? Kunnen voeding, voedingssupplementen en kruiden het ontstaan en ziekteverloop beïnvloeden?

Het humaan papillomavirus (HPV) behoort tot de groep van de DNA-virussen en tot de familie van de papillomavirusssen. Van dit DNA-virus zijn er maar liefst meer dan honderd verschillende types beschreven die bovendien ook nog zeer weinig van elkaar verschillen. HPV-infecties en de daarbij behorende ziektebeelden komen wereldwijd veelvuldig voor (Parkin 2006). Ongeveer 80 procent van de seksueel actieve bevolking komt ooit in aanraking met dit virus (Melkert 1993, Jacobs 2000).

De behandeling van zowel acute als chronische virale infecties is zowat braakliggend terrein in de reguliere geneeskunde. Er is weinig aandacht voor in de medische opleiding: op symptoombehandeling na zijn er nauwelijks protocols. Naast sanitatie wordt alle hoop gesteld op vaccinatie en antivirale middelen, maar die zijn duur en nauwelijks effectief, en hebben veel ongewenste effecten.

Minister Schippers van VWS is regelmatig in opspraak geweest. Ik geef hieronder een overzicht van de feiten. De eindconclusies zijn ondubbelzinnig: ze kan beter vandaag dan morgen opstappen als minister en als politiek leidster van de VVD is ze al helemaal ongeschikt omdat te verwachten valt dat ze nog meer schade zal aanrichten.

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zit in een crisis. Rogier
Hoenders somde ter inleiding van het 6e congres voor integrale
psychiatrie (CIP) de uitdagingen op waarmee de huidige
psychiatrie geconfronteerd wordt. Psychische stoornissen nemen
toe, maar medicatie en psychotherapie hebben een beperkt effect
of kwalijke bijwerkingen. De kosten rijzen de pan uit. Steeds
meer zorgverleners moeten omgaan met een hogere regel- en
...

In dit artikel wordt hooggevoeligheid geschetst binnen het werkingsveld van onze genen. Zowel de biologische oorzaken van hooggevoeligheid als de misvattingen die heersen over het begrip erfelijkheid worden hier in kaart gebracht.

Een goede gezondheid valt of staat met een goed werkend immuunsysteem. Het immuunsysteem zorgt voor de afweer tegen lichaamsvreemde stoffen en ziekmakende micro-organismen (bacteriën, schimmels, virussen). Echter, wanneer het immuunsysteem niet in balans is, kan een overreactie optreden, zoals het geval is bij allergieën en auto-immuunziekten.